Huisarts

Samen met 2 collega's verleen je medische eerstelijnszorg aan onze patiënten. Naast raadplegingen en huisbezoeken wordt tijd voorzien voor overleg en administratieve taken. Je werkt intensief samen met de verpleegkundigen; een administratief team zorgt voor onthaal, afsprakenbeheer en ondersteuning. 

Alle wijkgezondheidscentra onderschrijven een gemeenschappelijk concept.

Jobverwachtingen: erkend geaccrediteerd huisarts; missie en visie van de wijkgezondheidscentra onderschrijven (zie www.vwgc.be); bewust en exclusief kiezen voor forfaitaire geneeskunde (niet combineerbaar met prestatiegeneeskunde); overtuigd zijn van een open en constructieve multidisciplinaire werking; werken met EMD (CareConnect) en andere toepassingen van e-health; doordrongen zijn van het belang van Evidence Based Medicine.

Wij bieden: een vaste betrekking (bediendencontract), voltijds (deeltijds is bespreekbaar); maaltijdscheques; alle lidgelden en verzekeringen worden terugbetaald; betaalde wachtdiensten in goed uitgeruste wachtpost voor weekendwachten.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: volgens IFIC barema klasse 20, maaltijdcheques, betaalde wachtdiensten
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij annick.dewinter@dezilverenknoop.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Wijkgezondheidscentrum de Zilveren Knoop
Brouwerijstraat 3
2500  Lier