Huisarts HT

Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop is een jong en groeiend wijkgezond-heidscentrum. We zoeken een gemotiveerde huisarts die wil meewerken in ons sociaal geëngageerd gezondheidsproject in Lier.

Taken en verantwoordelijkheden
- Medische consultaties en een beperkt aantal huisbezoeken
- Nacht- en weekendwachten. Eén keer om de vijf weken een nachtdienst vanuit de eigen praktijk. Acht maal per jaar een weekenddienst in de uitstekend uitgeruste wachtpost van huisartsenkring Pallieterland en Omstreken.
- Mee uitbouwen van het centrum met andere collega's van het multidisciplinaire team
- Preventieve activiteiten
- Medisch inhoudelijke taken: kwaliteitsverbetering, taakdelegatie uitwerken, gezond-heidsprojecten uitvoeren.

Profiel
- Erkend geaccrediteerd huisarts
- Achter het concept van een wijkgezondheidscentrum staan (zie www.vwgc.be)
- Openheid en motivatie voor het werken met kansengroepen. Het wijkgezondheidscen-trum richt zich naar alle inwoners van het werkingsgebied (Lier) maar met extra aan-dacht voor kansengroepen.
- Teamwerk en multidisciplinair samenwerken.
Ons zorgteam bestaat momenteel uit twee HT huisartsen, twee HT sociaal verpleeg-kundigen en een psycholoog. Onthaalvrijwilligers, een administratieve kracht, een ont-haalmedewerker en een coördinator zorgen voor de omkadering.
- Niet enkel curatief maar ook preventief werken
- Werken in ons wijkgezondheidscentrum (forfaitair betalingssysteem) is vanuit het RIZIV niet cumuleerbaar met prestatiegeneeskunde, wel met andere jobs waar niet per prestatie verloond wordt (bv consultaties Kind en Gezin, een lesopdracht, ...)

Wij bieden
- Een boeiende job in een jong wijkgezondheidscentrum
- Bediendencontract, verloning binnen paritair comité 330 (IFIC barema 20), eindejaars – en attractiviteitspremie, lidgelden en verzekeringen betaald door het wijkgezondheids-centrum, ...
- Een contract voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2019 (voorlopig 50%, uitbreiding urenpakket mogelijk bij groei van het centrum.

Voor meer informatie en kandidaatstelling kan je steeds contact opnemen met:
Annick Dewinter – coördinator Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop – Brouwerijstraat 3 te 2500 Lier – 0498/42 14 08– info@dezilverenknoop.be – www.dezilverenknoop.be

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: IFIC barema 20
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@dezilverenknoop.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop
Brouwerijstraat 3
2500  Lier