Huisarts HT

Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop is een groeiend wijkgezond-heidscentrum. We zoeken een gemotiveerde huisarts die wil meewerken in ons sociaal geëngageerd gezondheidsproject in Lier. Taken en verantwoordelijkheden -Medische consultaties en een beperkt aantal huisbezoeken -Nacht- en weekendwachten. Eén keer om de zes weken een nachtdienst vanuit de eigen praktijk. Acht maal per jaar een weekenddienst in de uitstekend uitgeruste wachtpost van huisartsenkring Pallieterland en Omstreken -Mee uitbouwen van het centrum met andere collega's van het multidisciplinaire team -Preventieve activiteiten -Medisch inhoudelijke taken: kwaliteitsverbetering, taakdelegatie uitwerken, gezond-heidsprojecten uitvoeren. Profiel -Erkend geaccrediteerd huisarts -Achter het concept van een wijkgezondheidscentrum staan (zie www.vwgc.be -Openheid en motivatie voor het werken met kansengroepen. Het wijkgezondheidscentrum richt zich naar alle inwoners van het werkingsgebied (Lier) maar met extra aandacht voor kansengroepen -Teamwerk en multidisciplinair samenwerken -Ons zorgteam bestaat momenteel uit twee HT huisartsen, twee HT sociaal verpleeg-kundigen en een psycholoog. Onthaalvrijwilligers, een administratieve kracht, een onthaalmedewerker en een coördinator zorgen voor de omkadering; -Niet enkel curatief maar ook preventief werken

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: barema 330.10 - 1.93 + IFIC 20
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@dezilverenknoop.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Wijkgezondheidscentrum de Zilveren Knoop
Brouwerijstraat 3
2500  Lier