huisarts te Antwerpen

WGC zuidrand IS OP ZOEK NAAR EEN HUISARTS OM ONS TEAM TE VERSTERKEN

 

 Wij bieden patiënt- en wijkgerichte, laagdrempelige en emanciperende basisgezondheidszorg aan de bewoners van de wijken het Kiel en Valaar te Antwerpen.

In Zuidrand werken huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en een psycholoog samen in een multidisciplinaire groepspraktijk. In 2019 voegen we ook kinesitherapie toe aan ons aanbod. We werken zo aan een integraal zorgaanbod op de eerste lijn.

Het centrum werkt in het forfaitaire betalingssysteem. Per ingeschreven patiënt ontvangt de vzw een vast maandelijks bedrag van de mutualiteit. Hierdoor hoeven de patiënten niet meer zelf te betalen wanneer ze op consultatie komen.

Ook gezondheidspromotie maakt een essentieel onderdeel uit van het aanbod van WGC Zuidrand

TAKEN:

 •          Je verricht medische consultaties in het centrum en legt huisbezoeken af
 •          Je volgt de patiënt op in nauwe samenwerking met de andere disciplines
 •          Je registreert en rapporteert in het medische dossier
 •          Je neemt weekendwachten op binnen de georganiseerde wachtdienst in wachtpost Zuid
 •          Je neemt deel aan de algemene teamvergaderingen en multidisciplinaire patiëntenbesprekingen
 •          Je neemt actief deel aan het preventiebeleid van de praktijk
 •          Je werkt mee aan de verdere uitbouw van het wijkgezondheidscentrum in een positieve overlegsfeer

 

PROFIEL

 •          Je bent geaccrediteerd huisarts
 •          Je bent doordrongen van Evidence Based werken
 •          Je werkt graag in een participatieve organisatie
 •          Je hebt zin om te werken met een cultureel zeer diverse en maatschappelijk kwetsbare  patiëntenpopulatie
 •          Je hebt aandacht voor curatieve én preventieve aspecten van gezondheid
 •          Je beschikt over kennis van Nederlands, Frans en Engels (noties van andere talen zijn zeer welkom)
 •          Je onderschrijft het concept, missie en visie van wijkgezondheidscentrum Zuidrand en draagt die uit
 •          Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts

WIJ BIEDEN

 • Een contract van onbepaalde duur van minimaal 30 uur
 • Moment van indiensttreding: bespreekbaar
 • Bezoldiging volgens IFIC-barema ‘huisarts in een WGC’
 • Na 6 maanden: hospitalisatieverzekering
 • Bijkomende vergoeding voor wachtdiensten
 • Eindejaar- en attractiviteitspremie
 • Verzekering en lidmaatschapsbijdragen voor het centrum
 • Administratieve omkadering
 • Een constructieve teamspirit
 • Een divers en gedreven team
 • Een boeiende job in een WGC in volle ontwikkeling

INTERESSE?

 • Welkom bij Griet Vandersypen voor meer info

Telefonisch op 0477/25 54 34 of per mail griet.vandersypen@wgczuidrand.be

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Werkgever

De Bosschaertstraat 289
2020  Antwerpen