huisarts te Antwerpen

 

Wij bieden eerstelijnsgezondheidszorg aan de bewoners van de wijken het Kiel en Valaar te Antwerpen.

In Zuidrand werken huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, kinesitherapeut en een psycholoog samen in een multidisciplinaire groepspraktijk. Ook gezondheidspromotie maakt een essentieel onderdeel uit van het aanbod van WGC Zuidrand. Zo werken we aan een integraal zorgaanbod op de eerste lijn.

Het centrum werkt in het forfaitaire betalingssysteem. Per ingeschreven patiënt ontvangt de vzw een vast maandelijks bedrag van de mutualiteit. Hierdoor hoeven de patiënten niet meer zelf te betalen wanneer ze op consultatie komen.

TAKEN:

 •          Je verricht medische consultaties in het centrum en legt huisbezoeken af
 •          Je volgt de patiënt op in nauwe samenwerking met de andere disciplines
 •          Je neemt deel aan de algemene teamvergaderingen en multidisciplinaire patiëntenbesprekingen
 •          Je registreert en rapporteert in het medische dossier
 •          Je neemt weekendwachten op binnen de georganiseerde wachtdienst in wachtpost Zuid
 •          Je neemt actief deel aan het preventiebeleid van de praktijk
 •          Je werkt mee aan de verdere uitbouw van het wijkgezondheidscentrum in een positieve overlegsfeer
 • indien je praktijkopleider bent, is het mogelijk een HAIO tebegeleiden

PROFIEL:

 •          Je bent geaccrediteerd huisarts (of brengt de accreditering binnen redelijke termijn in orde)
 •          Je bent doordrongen van Evidence Based werken
 •          Je werkt graag in een participatieve organisatie
 •          Je hebt zin om te werken met een cultureel zeer diverse en maatschappelijk kwetsbare  patiëntenpopulatie
 •          Je hebt aandacht voor curatieve én preventieve aspecten van gezondheid
 •          Je beschikt over kennis van Nederlands, Frans en Engels (noties van andere talen zijn zeer welkom)
 •          Je onderschrijft het concept, missie en visie van wijkgezondheidscentrum Zuidrand en draagt die uit
 •          Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts

 

WIJ BIEDEN

 • Een contract van onbepaalde duur van minimaal 30 uur
 • Moment van indiensttreding: juni 2019 (bespreekbaar)
 • Bezoldiging volgens IFIC-barema fase 1 ‘huisarts in een WGC’
 • Na 6 maanden: hospitalisatieverzekering
 • Bijkomende vergoeding voor wachtdiensten
 • Eindejaar- en attractiviteitspremie
 • Verzekering en lidmaatschapsbijdragen
 • Alle medisch materiaal
 • Administratieve omkadering (agendabeheer, facturatie, basisadministratie)
 • Een constructieve teamspirit
 • Een divers en gedreven team
 • Een boeiende job in een WGC in volle ontwikkeling

INTERESSE?

 • Welkom bij Griet Vandersypen voor meer info

Telefonisch op 0477/25 54 34 of per mail griet.vandersypen@wgczuidrand.be

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Werkgever

De Bosschaertstraat 289
2020  Antwerpen