huisarts te Antwerpen-Kiel

WGC ZUIDRAND IS OP ZOEK NAAR EEN HUISARTS OM HET TEAM TE VERSTERKEN

Wij bieden eerstelijnsgezondheidszorg aan de bewoners van de wijken het Kiel en Valaar te Antwerpen.

In Zuidrand werken huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, kinesitherapeut en een psycholoog samen in een multidisciplinaire groepspraktijk. Ook gezondheidspromotie maakt een essentieel onderdeel uit van het aanbod van WGC Zuidrand.
Het centrum werkt in het forfaitaire betalingssysteem. Per ingeschreven patiënt ontvangt WGC Zuidrand een vast maandelijks bedrag van de mutualiteit. Hierdoor hoeft de patiënt niet te betalen wanneer deze op consultatie komt.

TAKEN
• Je verricht medische consultaties in het centrum en legt huisbezoeken af
• Je neemt weekendwachten op binnen de georganiseerde wachtdienst in Wachtpost Zuid

PROFIEL
• Je bent geaccrediteerd huisarts (of brengt de accreditering binnen redelijke termijn in orde)
• Je bent doordrongen van Evidence Based Medicine
• Je vindt samen werken met andere disciplines binnen de praktijk een meerwaarde
• Je hebt zin om te werken met een cultureel zeer diverse en maatschappelijk kwetsbare patiëntenpopulatie
• Je hebt aandacht voor curatieve én preventieve aspecten van gezondheid
• Je onderschrijft het concept, missie en visie van wijkgezondheidscentrum Zuidrand en draagt die uit
• Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts

WIJ BIEDEN
• Een contract van onbepaalde duur of van bepaalde duur (bv ter kennismaking met het forfaittaire systeem)
• Moment van indiensttreding: oktober 2019 (bespreekbaar)
• Inspraak in het beleid van het centrum
• Een goede balans tussen autonomie en collegialiteit
• Doorgedreven multidisciplinaire samenwerking ifv integraal en onderling fijn afgestemd aanbod
• Goed georganiseerde wachtdienst
• Correcte verloning
o Bezoldiging volgens IFIC-barema fase 1 'huisarts in een WGC'
o Eindejaar- en attractiviteitspremie
o Bijkomende vergoeding voor wachtdiensten
o Hospitalisatieverzekering
o Fietsleasing
o Verzekering en lidmaatschapsbijdragen
• Alle medisch materiaal is beschikbaar
• Administratieve omkadering (agendabeheer, facturatie, basisadministratie)
• Een organisatie waarin we inzetten op uitbouw van expertise en competenties
• Een fijn en gedreven team!

INTERESSE?
• Welkom bij Griet Vandersypen voor meer info
Telefonisch op 0477/25 54 34 of per mail griet.vandersypen@wgczuidrand.be
• Motivatie en cv via mail te bezorgen griet.vandersypen@wgczuidrand.be
• Info over het centrum op www.wgczuidrand.be

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Werkgever

De Bosschaertstraat 289
2020  Antwerpen