Huisarts Wijkgezondheidscentrum de Central - vervanging

Wijkgezondheidscentrum De Central is op zoek naar een huisarts. Wij zoeken een enthousiaste collega die tijdelijk wil meewerken.

U werkt in een multidisciplinair team dat instaat voor de verzorging (curatief en preventief) van onze multiculturele patiëntengroep. Zowel consultaties op het centrum als huisbezoeken behoren tot het takenpakket. Overleg is structureel in de werking ingebouwd.

Ons huidige team bestaat uit 16 personeelsleden: 5 artsen, 2 kinesisten, 3 verpleegkundigen, 1 gezondheidswerker, 1 maatschappelijk werker, 3 administratieve medewerkers, 1 tandarts, 1 zorgcoördinator en 1 coördinator. Daarnaast is nog een diëtiste, tabacologe en een psycholoog actief in het centrum. Het onthaal wordt bemand door een 15-tal vrijwilligers.

Het aantal uren wordt in onderling overleg bepaald.

Bijzonderheden

Wij werken in de forfaitaire geneeskunde en dit kan niet worden gecombineerd met een functie in de prestatiegeneeskunde.

Indiensttreding: zo spoedig mogelijk.

Gelieve een gemotiveerde brief met CV te zenden naar

vacature@wgcdecentral.be t.a.v. Kris Van Houdt, coördinator

Meer info kan u bekomen bij

Kris Van Houdt

Wijkgezondheidscentrum De Central vzw

Diestsesteenweg 200

3010 Kessel-Lo

0494 86 46 76
www.wgcdecentral.be

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: pc 330
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacature@wgcdecentral.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
WGC De Central
Diestsesteenweg 200
3010  Kessel-Lo