huisarts-zorgcoördinator te Antwerpen

VACATURE ARTS - ZORGCOÖRDINATOR

FUNCTIEOMSCHRIJVING, DEELTAAK HUISARTS (minimaal 22u per week)

 

 • Je verricht medische consultaties in het centrum en legt huisbezoeken af
 • Je volgt de patiënt op in nauwe samenwerking met de verschillende andere disciplines (verpleging, maatschappelijk werk, psycholoog, kinesist)
 • Je registreert en rapporteert in het medische dossier
 • Je neemt weekendwachten op binnen de georganiseerde wachtdienst in wachtpost Zuid
 • Je neemt deel aan de algemene teamvergaderingen en multidisciplinaire patiëntenbesprekingen
 • indien je praktijkopleider bent: mogelijkheid HAIO te begeleiden

 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING, DEELTAAK ZORGCOÖRDINATIE (8u per week)

 

Kwaliteitszorg

 • Je evalueert de kwaliteit van de  zorgverlening, bestudeert nieuwe tendensen in de zorgverlening en zet het beleid van de zorgverlening uit, in samenspraak met de coördinator en het team
 • Je ontwikkelt (medische) praktijkrichtlijnen voor behandeling van preventieve en curatieve zorgvragen en stuurt deze aan in samenwerking met het team (diabetesraadpleging, preventieconsult, langdurige arbeidsongeschiktheid…)
 • Je stimuleert EBM
 • Je stelt gezondheidsobjectieven vast in functie van de prioriteiten, bepaald op basis van de statistieken van volksgezondheid
 • Je volgt de dossiervorming op en stuurt deze bij
 • Je plant en evalueert de overeenstemming tussen het aanbod en de vraag naar zorg
 • Je volgt de registratie op en stuurt deze bij
 • Je schrijft mee aan het jaarverslag
 • Je maakt actief deel uit van het team en werkt mee aan de  ontwikkeling en uitbouw van Wijkgezondheidscentrum Zuidrand als organisatie
 • Je geeft verder vorm aan zorgsubstitutie in het centrum

Zorg voor het team van zorgverleners

 • Je coördineert de multidisciplinaire samenwerking
 • Je structureert de interne samenwerking binnen het zorgteam
 • Je organiseert evaluaties van de activiteiten van de  zorgverleners en geeft hen feedback
 • Je zoekt oplossingen bij functioneringsproblemen bij medewerkers
 • Je definieert het functieprofiel van verzorgend personeel en neemt deel aan de  aanwervingsprocedure
 • Je staat in voor vlotte indiensttreding van nieuwe zorgverleners

Vorming van zorgverleners

 • Je legt de thema’s van interne bijscholingen vast
 • Je volgt de externe bijscholingen van de zorgverleners op
 • Je heb overzicht over de aanwezige expertise in het medische team en de nood om welbepaalde expertise binnen te halen

Vorming van zorgverleners  in opleiding

 • Je volgt stages op van zorgverleners in opleiding
 • Je onderhoudt de communicatie met de opleidingen
 • Je stuurt de begeleiding en evaluatie van stagairs aan

PROFIEL

 •          Je bent geaccrediteerd huisarts
 •          Je hebt zin in de  combinatie van een coördinatiefunctie en werk als huisarts
 •          Je kent de kwaliteitsnormen en –procedures en je bent doordrongen van Evidence Based werken
 •          Je werkt graag in een participatieve organisatie
 •          Je werkt graag zelfstandig én in team
 •          Je kan teamleden aansturen en motiveren en hebt een groot empathisch vermogen
 •          Je kan duidelijk communiceren en rapporteren
 •          Je hebt zin voor initiatief
 •          Je hebt zin om te werken met een cultureel zeer diverse en maatschappelijk kwetsbare  patiëntenpopulatie
 •          Je beschikt over kennis van Nederlands, Frans en Engels (noties van andere talen zijn zeer welkom)
 •          Je onderschrijft het concept, missie en visie van wijkgezondheidscentrum Zuidrand en draagt die uit
 •          Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts
 • WIJ BIEDEN:
 •          Een contract van onbepaalde duur van minimaal 30 uur
 •          Moment van indiensttreding: juni (bespreekbaar)
 •          Bezoldiging volgens IFIC-barema ‘huisarts in een WGC’
 •          Na 6 maanden: hospitalisatieverzekering
 •          Bijkomende vergoeding voor wachtdiensten
 •          Eindejaar- en attractiviteitspremie
 •          Verzekering en lidmaatschapsbijdragen
 •          Administratieve omkadering
 •          Een constructieve teamspirit
 •          Een divers, gedreven en zorgzaam team
 •          Een boeiende job in een WGC in volle ontwikkeling
 • Je hebt aandacht voor curatieve én preventieve aspecten van gezondheid
 • HOE SOLLICITEREN?
 • Motivatiebrief en cv bezorgen aan griet.vandersypen@wgczuidrand.be
 • voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Griet Vandersypen via mail of op 03/237 13 72
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Werkgever

De Bosschaertstraat 289
2020  Antwerpen