Hulpverlener Acute Opvang

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier zoekt voor haar deelwerking Acute Opvang naar een tijdelijke, deeltijdse hulpverlener.

De deelwerking Acute Opvang heeft als doel een onmiddellijke en laagdrempelige opvang bieden aan acute dak- en thuislozen voor de regio Boom-Mechelen-Lier. De focus van de Acute Opvang richt zicht op volgende punten;

  •          Opvang bieden: de cliënt krijgt mits voldaan aan de voorwaarden een eigen plek binnen de acute opvang. De acute opvang staat hierbij garant voor bed, bad en brood.
  •          Aanklampend en empowerend werken: Hulpverleners helpen cliënten hun draai te vinden om terug een nieuwe start te maken. De hulpverlening hiertoe is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De hulpverlener neemt geen taken over maar activeert en ondersteunt de cliënt om aan de slag te gaan.
  •          Ondersteunen in het dagdagelijkse: De aanwezige hulpverleners draaien mee in het dagelijkse ritme en zorgen ervoor dat ieder individu zijn plek in de groep heeft binnen de acute opvang.
  •          Gedeelde zorg & gedeelde verantwoordelijkheid: Het CAW verbindt zich er toe nauw samen te werken met andere partners om een verblijf in de acute opvang zo kort als mogelijk te houden. Het rekent hierbij op de steun van de OCMW’s en andere sociale organisaties om de cliënt administratief en oplossingsgericht te ondersteunen.

De hulpverlener Acute Opvang die CAW Boom Mechelen Lier zoekt kan vanuit een open communicatie samenwerken met zijn collega’s en andere interne en externe diensten. Hij/zij is in staat een diagnose te maken die als basis kan dienen voor een begeleiding of verwijzing, kan emancipatorisch te werk gaan en beschikt over voldoende veer- en draagkracht om met confronterende situaties om te gaan. Het CAW verwacht van al zijn medewerkers de nodige zelfreflectie en voldoende leervermogen om met een veranderende omgeving te kunnen omgaan.

Aanbod

<   Contract: Deeltijds (50%), bepaalde duur

<   Verloning: Barema B1c volgens PC 319.01 met loontoeslag voor onregelmatige uren

<   2 extra feestdagen, 4 extra verlofdagen + 1 extra verlofdag per 5 jaar anciënniteit.

<   Extra leeftijdsgebonden verlofdagen (+35 jaar = 5 dagen extra, +45 jaar = 12 dagen extra, +50 jaar = 24 dagen extra en +55 jaar = 36 dagen extra).

<   Treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of fietsvergoeding.

<   Groepsverzekering.

<   Omniumverzekering dienstverplaatsingen en terugbetaling van alle onkosten m.b.t. dienstverplaatsingen.

<   Locatie van tewerkstelling: Mechelen.

Sollicitatieprocedure

Voor meer info over de functie en het uitgebreide functieprofiel kan je terecht bij Gertjan Eenens, Coördinator HR, gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be

Sollicitaties dienen d.m.v. een uitgebreide motivatiebrief en actuele cv te gebeuren via volgende link: https://www.antonhrm.be/recruitment/application?v=cd882d4e-3324-4b3a-ab96-85bab409fd87&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067

Reageer meteen op deze vacature en plaats je sollicitatie via het webformulier.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een eerste sollicitatieronde. Na een positieve beoordeling tijdens deze ronde, worden kandidaten uitgenodigd voor een diepgaand interview .

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CAW Boom Mechelen Lier
Maurits Sabbestraat 119
2800  Mechelen