Hulpverlener Algemeen Onthaal/Begeleiding en Woonbegeleiding onbepaalde duur (80%), Asse

Je combineert de job van woonbegeleider met die van hulpverlener algemeen onthaal en begeleiding.

 Een greep uit het takenpakket: 

-         Op een generalistische, laagdrempelige en vraaggerichte wijze aan vraagverheldering doen.

-         Advies verstrekken en informatie geven.

-         Op een proactieve/outreachende wijze potentiële cliënten begeleiden naar de gepaste hulpverlening zowel intern als extern.

-         Instaan voor begeleidingen op de eerste lijn.

-         Samen met de cliënt werken aan de vooropgestelde doelstellingen op basis van een wederzijds engagement.

-         Methodisch en systematisch aanbieden van persoonlijke, relationele en praktische hulp binnen de verschillende levensdomeinen.

-         Trainen van woonvaardigheden bij cliënten.

-         Ondersteunen van cliënten in het onderhoud van de woning, relaties met buren, budgetbegeleiding, …

-         In samenwerking met (sociale) huisvesters, OCMW ’s of andere verwijzers cliënten begeleiden die met verlies van woonst bedreigd worden (alvorens zij zelf een hulpvraag stellen).

-         Samen met de cliënt werken aan het uitbouwen van een ondersteunend netwerk.

-         Preventief interveniëren naar de cliënt (systeem) toe in kader van maatschappelijke noodzaak.

-         Het opnemen van een signaalfunctie naar de leidinggevenden en partners omtrent socio-maatschappelijke problematieken die worden opgemerkt binnen de hulpverlening.

Profiel:

 

-         Minimaal bachelor in de menswetenschappen

-         Voldoende ervaring en voeling met individuele hulpverlening en begeleidingsprocessen

-         Bereid om (samen met de cliënt) letterlijk de handen uit de mouwen te steken

-         Een goede netwerker

-         Een onbevooroordeelde, authentieke houding t.a.v. cliënten en derden

-         Zicht op de werking van het algemeen welzijnswerk en een goede kennis van de sociale kaart

-         Administratieve vaardigheden voor een punctuele verwerking van de dossiers

-         Frequente dienstverplaatsingen

-         Courante PC-kennis en interesse in nieuwe media

-         Kennis van Frans en Engels

-         Beschikken over een rijbewijs en een eigen wagen

Wij bieden:

-         Een deeltijdse functie van onbepaalde duur (80%) (thuis op maandag) (avonddienst op donderdag tot 19u)

-         Verloning volgens PC 319.01, barema B1C met gelijkstelling van relevante beroepservaring en een hospitalisatieverzekering

-         Interessante verlofregeling: 8 extra verlofdagen en VIA-dagen vanaf 35 jaar

-         Plaats van tewerkstelling is voornamelijk Asse

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: - verloning volgens PC 319.01, barema B1C met gelijkstelling van relevante beroepservaring en extra legale voordelen
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij tinneke.van.cauteren@cawhallevilvoorde.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
CAW Asse
Poverstraat 75
1731  Asse