Hulpverlener Algemeen Onthaal en Begeleiding

CAW Halle-Vilvoorde, met zetel te Asse, is een door de Minister van Welzijn erkend Centrum Algemeen Welzijnswerk in volle expansie en actief in de brede zorgregio’s Asse, Halle, Tervuren en Vilvoorde.  CAW Halle-Vilvoorde wil de samenleving waarvoor ze zich inzet, zo goed mogelijk weerspiegelen. We streven naar diversiteit binnen onze selecties.

Een greep uit het takenpakket:

Als hulpverlener sta je in voor de eerstelijnshulpverlening naar de cliënten. De belangrijkste doelstellingen zijn:

 1. 1.      Op een laagdrempelige, participatieve, empowerende en flexibele manier de cliënt een gepaste   ondersteuning bieden met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en personen
 •         Op een generalistische, laagdrempelige en vraaggerichte wijze aan vraagverheldering doen via de verschillende onthaalvormen;
 •         Advies verstrekken en concrete informatie geven aan cliënten;
 •         Tijdens het onthaal reeds de nodige hulp- en dienstverlening bieden;
 •         Instaan voor (kortdurende) begeleidingen op de eerste lijn na een uitgebreide intake met aandacht voor de mogelijkheden van de cliënt;
 •         Op een pro-actieve/outreachende wijze potentiële cliënten begeleiden naar de gepaste hulpverlening zowel intern als extern;
 •         Een coördinerende rol opnemen binnen het cliëntproces naar andere betrokken hulpinstanties en naar de ruimere context toe (trajectbegeleiding).
 1. 2.      Het sociaal-maatschappelijk functioneren van de cliënt bevorderen.
 •         Samen met de cliënt werken aan de vooropgestelde doelstellingen op basis van een wederzijds engagement binnen de modules aangeboden binnen het CAW;
 •         Methodisch en systematisch aanbieden van persoonlijke relationele en praktische hulp;
 •         Bemiddelen binnen een conflictueuze relatie.

 

 1. 3.      Proactief inspelen op de noden van de cliënten, cliëntgroepen en ze signaleren in de ruime maatschappij
 •         Alert zijn voor individuele of sociaal-maatschappelijke situaties die het welzijn kunnen hypothekeren en hier preventief op inspelen binnen de hulpverleningsrelatie;
 •         Het opnemen van een signaalfunctie naar de leidinggevenden en partners omtrent socio-maatschappelijke problematieken die worden opgemerkt binnen de hulpverlening;
 •         Preventief interveniëren naar de cliënt (systeem)/ de cliëntsituaties toe in kader van maatschappelijke noodzaak.

Profiel : 

 •         Minimaal diploma hoger onderwijs menswetenschappen;
 •         Voldoende ervaring en voeling met individuele hulpverlening en begeleidingsprocessen en dit zowel naar kinderen, jongeren als volwassenen toe;
 •         Een onbevooroordeelde, authentieke houding t.a.v. cliënten en derden;
 •         Goede kennis van Nederlands en Frans, bijkomende talenkennis is een plus;
 •         Zicht op de werking van het algemeen welzijnswerk en een goede kennis van de sociale kaart;
 •         Flexibele uren en dienstverplaatsingen behoren tot het takenpakket;
 •         Goede kennis van de meest courante MS Office pakketten;
 •         Beschikken over een rijbewijs en een eigen vervoermiddel.

Wij bieden: 

 •         Een voltijdse functie van bepaalde duur (1 jaar);
 •         Verloning volgens PC 319.01, barema B1C met gelijkstelling van relevante beroepservaring en een hospitalisatieverzekering;
 •         Interessante verlofregeling: extra verlofdagen en VIA-dagen vanaf 35 jaar;
  •         Andere voordelen:  uitgebreide mogelijkheden tot het volgen van vorming en opleiding;
 •         Plaats van tewerkstelling is voornamelijk in de zorgregio Halle.

Interesse:
Ben je gebeten door de welzijnssector en ben jij de hulpverlener die het verschil wil maken? Aarzel dan niet en solliciteer vandaag! Stuur je CV en motivatie naar trui.vandenberghe@cawhallevilvoorde.be.  Je kan solliciteren tot en met 30 september 2019

Details Werkgever

Poverstraat 75
1731  Asse