Hulpverlener Algemeen Onthaal en Begeleiding te Asse (tot 30/04/2020)

CAW Halle-Vilvoorde, met zetel te Asse, is een door de Minister van Welzijn erkend Centrum Algemeen Welzijnswerk in volle expansie en actief in de brede zorgregio’s Asse, Halle, Tervuren en Vilvoorde.  CAW Halle-Vilvoorde wil de samenleving waarvoor ze zich inzet, zo goed mogelijk weerspiegelen. We streven naar diversiteit binnen onze selecties.

Een greep uit het takenpakket:

 •         Op een generalistische, laagdrempelige en vraaggerichte wijze aan vraagverheldering doen.
 •         Advies verstrekken en informatie geven.
 •         Cliënten toeleiden naar de gepaste hulpverlening zowel intern als extern.
 •         Instaan voor begeleidingen op de eerste lijn.
 •         Samen met de cliënt werken aan de vooropgestelde doelstellingen op basis van een wederzijds engagement.
 •         Methodisch en systematisch aanbieden van persoonlijke, relationele en praktische hulp binnen de verschillende levensdomeinen.
 •         Samen met de cliënt werken aan het uitbouwen van een ondersteunend netwerk.
 •         Het opnemen van een signaalfunctie naar de leidinggevenden en partners omtrent socio-maatschappelijke problematieken die worden opgemerkt binnen de hulpverlening.

Profiel: 

 •         Minimaal diploma hoger onderwijs menswetenschappen
 •         Voldoende ervaring en voeling met individuele hulpverlening en begeleidingsprocessen
 •         Een onbevooroordeelde, authentieke houding t.a.v. cliënten en derden
 •         Een goede netwerker
 •         Zicht op de werking van het algemeen welzijnswerk en een goede kennis van de sociale kaart
 •         Goede kennis van Nederlands en Frans
 •         Goede kennis van de meest courante MS Officepakketten
 •         Frequente dienstverplaatsingen
 •         Beschikken over een rijbewijs en een eigen vervoermiddel

Wij bieden: 

 •         Een voltijdse functie van bepaalde duur tot en met 30/04/2020
 •        Plaats van tewerkstelling is voornamelijk in de zorgregio Asse
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: • Verloning volgens PC 319.01, barema B1C met gelijkstelling van relevante beroepservaring • Interessante verlofregeling: extra verlofdagen en VIA-dagen vanaf 35 jaar
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij tinneke.van.cauteren@cawhallevilvoorde.be
  met referentie AOB Asse tijdelijk
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
zorgregio Asse
Poverstraat 75
1731  Asse