2 Hulpverleners BeGRIP

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekken we vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleren en motiveren we zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal. 

CAW Boom Mechelen Lier zoekt voor haar team BeGRIP naar 2 tijdelijke deeltijdse hulpverleners (75% Mechelen en 50% Willebroek).

BeGRIP staat voor Begeleiding Gezins-, Relationele & Individuele Problemen. De begeleiding bestaat uit het aanbieden van ambulante psychosociale hulp waarbij de cliënt en/of het systeem in zijn totaliteit bekeken wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke beleving en de ruime context waarin geleefd wordt. 

Naast de algemene psychosociale begeleidingen van individuen, koppels en gezinnen, zal je specifiek ingezet worden op hulpverleningstrajecten aan ouders die na een hoogconflictueuze scheiding in een strijdkader zitten rond de omgangsregeling van hun kind(eren) en het begeleiden van een groepsaanbod voor kinderen in deze conflictueuze scheidingen.

We zoeken een enthousiaste hulpverlener die er niet voor terug schrikt om met volledige gezinnen, koppels, conflictueuze scheidingen of groepen te werken. Hij/zij/x beschikt over vernieuwende methodieken en kan die vanuit een open communicatie overbrengen naar zijn collega’s en andere interne diensten. Je kan samen met de cliënt(en) de prioriteiten bepalen en een hulpverleningsplan opmaken met concreet haalbare doelstellingen. Emancipatorisch en netwerkversterkend te werk gaan is jouw ding en je beschikt over voldoende veer- en draagkracht om met confronterende situaties om te gaan. Daarnaast ben je in staat om op methodische wijze met groepen cliënten te werken om hen de nodige vaardigheden aan te leren om hun leven weer in handen te kunnen nemen. 

Omdat we als organisatie meer en meer inzetten op mobiel en outreachend werken, verwachten we van onze medewerkers dat ze zich over heel ons werkingsgebied kunnen verplaatsen en dus beschikken over een rijbewijs. Zij moeten ook bereid zijn tot werken op woensdagnamiddag en wekelijks avondwerk.

AANBOD

 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Contract: vervangingscontract 75% VTE (28.5h  gespreid over 4 dagen) en 50% VTE (19h) 
 • Verloning volgens Barema B1c pc 319.01 met erkenning relevante anciënniteit
 • Groespverzekering (€37.5/maand)
 • Extra leeftijdsgebonden verlofdagen (+35 jaar = 5 dagen extra, + 45 jaar = 12 dagen extra, + 50 jaar = 24 dagen extra en + 55 jaar = 36 dagen extra)
 • Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (fiets, bus of auto)
 • Omniumverzekering dienstverplaatsingen
 • Locatie tewerkstelling: Mechelen en Willebroek

SOLLICITATIEPROCEDURE

Voor meer info over de functie kan je terecht bij Gertjan Eenens, Verantwoordelijke Hr, gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be.

Sollicitaties dienen d.m.v. een uitgebreide motivatiebrief en actuele cv te gebeuren via volgende link: https://www.antonhrm.be/recruitment/application?v=48e78254-0be7-4775-a20a-908b40f18376&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067

Reageer meteen op deze vacature en plaats je sollicitatie via het webformulier. Wij werken niet met een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten kandideren.

 
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Maurits Sabbestraat 119
2800  Mechelen