Hulpverlener Contextbegeleider/Begeleid zelfstandig wonen

CAW Noord-West-Vlaanderen zoekt een

Hulpverlener Contextbegeleider / Begeleid zelfstandig wonen

Je maakt deel uit van het team
Jeugdzorg dat zijn vaste stek heeft op
E. Feysplein 10/04.02 te 8400 Oostende.

CAW Noord-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie die hulp biedt op verschillende levensdomeinen. Wij informeren, adviseren en bieden deskundige hulp aan om het welzijn en de levenskwaliteit van mensen uit de regio te versterken. We signaleren maatschappelijke problemen en situaties van verontrusting en bouwen via preventie mee aan de opbouw van een zorgzame samenleving. We brengen onze hulpverlening dicht bij de mensen en hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. We vertrekken vanuit een groot vertrouwen in de krachten en groeikansen van cliënten en hun omgeving. Het CAW kan daarvoor rekenen op ongeveer 250 gemotiveerde medewerkers.

 Je kunt uitgebreid met ons kennismaken op www.cawnoordwestvlaanderen.be.

De teams zijn de uitvalbasis voor de medewerkers. Met vertrouwen als basishouding, respectvolle omgang, open en duidelijke communicatie naast waardering en erkenning van de kwaliteiten en talenten streven we naar een sterke collegialiteit en samenwerking binnen en tussen de teams.

We zijn op zoek naar iemand die ten volle achter onze missie en visie staat en die verschillende competenties in huis heeft.

Onze nieuwe collega is iemand die:

gedreven en geëngageerd is vanuit de overtuiging dat je het verschil kan maken door een solidaire opstelling met kwetsbare mensen.

integer is en consequent handelt naar de waarden en omgangsregels van de functie en het CAW.

zelfstandig kan werken in verbinding met collega's en verantwoordelijkheid kan nemen, op een creatieve wijze hindernissen en problemen oplost.

intern en extern samenwerkt om een gezamenlijk resultaat op maat af te leveren.

bereidheid is om flexibel te werken (avondhuisbezoeken).

afspraken afstemt met de cliënten en dus goed kan plannen en organiseren. 

stressbestendig is en goed kan inspelen op onverwachte en moeilijke situaties.

de eigen professionaliteit ontwikkelt door hoge mate van reflectie over eigen handelen.

geïntegreerde kennis heeft van doelgericht, oplossingsgericht en krachtgericht werken.

de vaardigheden heeft om verbindend te werken met meerdere betrokkenen.

een rijbewijs heeft en een auto ter beschikking

Jouw opdracht:

Als hulpverlener in het team Jeugdzorg word je ingezet in verschillende varianten van contextbegeleiding.

Je doet langdurige contextbegeleiding van gezinnen in een problematische leefsituatie of  een verontrustende situatie , al dan niet met maatschappelijke noodzaak.

Je gaat aan de slag als procesbegeleider in onze module contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering.

Je doet contextbegeleiding in functie van autonoom wonen ( begeleid zelfstandig wonen) van jongeren tussen 17 en 25 jaar.

Je neemt in een mix van deze soorten contextbegeleidingen  7 tot 8 mobiele begeleidingen op in gerechtelijk arrondissement Oostende.

Ons aanbod:

Een vast contract  voor 38u/week

Een uitdagende job met ruimte voor creativiteit, groei en professionele ontplooiing in een ondersteunend team

Functiegebonden loon volgens barema en relevante anciënniteit.

Onmiddellijke indiensttreding

Voor bijkomende informatie rond de functieomschrijving  kan je terecht bij Carine Danneels, op telefoonnummer 059/568881 of carine.danneels@cawnoordwestvlaanderen.be

stuur vóór 28 april 2018 je motivatiebrief en CV per e-mail t.a.v. Mevr. Ann Deschacht naar sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be met vermelding ‘Sollicitatie Jeugdzorg’ of per post naar CAW Noord-West-Vlaanderen, Secretariaat/ sollicitatie, Ruddershove 8 te 8000 Brugge

De mondelinge en schriftelijke selectieronde gaat door op maandag 7 mei 2018. Bij selectie op basis van je brief, word je hiertoe per mail uitgenodigd op woensdag 2 mei .

Meer info?

Voor bijkomende informatie rond de functieomschrijving  kan je terecht bij Carine Danneels, op telefoonnummer 059/568881 of carine.danneels@cawnoordwestvlaanderen.be

Geïnteresseerd?

Stuur voor 28 april 2018 je motivatiebrief en cv per e-mail t.a.v. Mevr. Ann Deschacht naar sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be met vermelding ‘Sollicitatie Jeugdzorg’ of per post naar CAW Noord-West-Vlaanderen, Secretariaat/Sollicitatie, Ruddershove 8 te 8000 Brugge

De mondelinge en schriftelijke selectieronde gaat door op maandag 7 mei 2018. Bij selectie op basis van je brief, word je hiertoe per mail uitgenodigd op woensdag 2 mei .

Details Meer informatie Werkgever

Ruddershove 8
8000  Brugge