Hulpverlener Dak- en thuisloosheid (m/v)

CAW De Kempen vzw

WERFT AAN

 

voor het team woonbegeleiding Noord

 

een hulpverlener (m/v) dak- en thuisloosheid

 

Wie zijn wij ?

 

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.

 

Je zal werken in het team woonbegeleiding Noorderkempen.

 

 

Algemene werkingsprincipes

 

 • In de begeleiding vertrek je steeds van het “maatzorg” principe: het is de hulpvrager zelf die aangeeft hoe breedvoerig en hoe diepgravend de begeleiding moet zijn. Het is de hulpvrager die de maat (ook in de letterlijke zin: het tempo) van de begeleiding aangeeft. De draagkracht en de draaglast van elke unieke hulpvrager bepalen het doel en het proces van de begeleiding. Dit kan variëren van het “zich kunnen handhaven” (tot zelfs schadebeperking of “harm reduction”) in de gegeven probleemsituatie tot het werken aan verandering. In de begeleiding heeft men zowel aandacht voor een integrale, brede aanpak als voor een specifieke begeleiding gefocust op één (deel)aspect.

 • Je bent bekend met de visieconcepten i.v.m. crisishulpverlening, aanklampende hulpverlening, contextuele begeleiding, meerzijdige partijdigheid, beveiligde opvang, preventie, drugshulpverlening, werken met kinderen. Je kent deze visieconcepten en kan deze toepassen in het werkveld

 

Taken

 

 • Meewerken aan de residentiële opvang van volwassen mannen én de opvang van personen en gezinnen in crisissituaties.

 • Uitwerken van een begeleidingsplan voor 4 tot 6 cliëntsystemen (afhankelijk van jobtime) met aandacht voor :

  - rechten detectie

  - budgetbegeleiding

  - sociale zekerheid en verbetering van de inkomenssituatie

  - een gepaste (sociale) woonsituatie

  - opbouw sociaal netwerk met specifieke aandacht voor veiligheid bij terugkeer van mensen uit

  een IFG situatie

  - een veiligheidsplan i.f.v. IFG

  - (her)opbouw zingeving, zelfbeeld, motivatie waarbij leren van assertieve vaardigheden belangrijk

  is.

  - het psychisch - en lichamelijk welzijn

   

 • Administratieve - en emotionele ondersteuning,

 • Regelen van gepaste verwijzing en indien nodig doorverwijzen en samenwerken met gespecialiseerde hulp.

 • Voeren van individuele - én context gesprekken.

 • Actieve deelname aan interne - en externe overleg momenten.

 • Actief meewerken aan de bekendmaking van de dienst.

 • Meewerken aan de vlotte werking in het huis, collegiaal en in onderling overleg.

 • Leggen van contacten met verwijzers, uitbouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden, dossier opbouw.

 

Je houding als CAW medewerker

 

 • Respecteren van de bestaande visie en werkingsprincipes (o.a. aanklampend en meerzijdig

partijdig werken)

 • Een dynamische, creatieve en initiatiefrijke persoonlijkheid die zelfstandig kan werken

 • Een geëngageerde teamspeler

 • Afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen

 • Constructief opstellen t.o.v. de werking

 • Inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen: bereidheid tot reflectie en zelfkritiek

 • Kunnen samenwerken met vrijwilligers i.f.v cliënten ondersteuning

 

Kennis

 

 • Grondige kennis van het welzijnslandschap in het arrondissement

 • Kennis van basisrechten

 • Kennis hebben van uitsluitingssystemen die dak- en thuisloosheid bevorderen

 • Kennis van woonproblematieken

 • Kennis van persoonlijke- en relationele problemen die een invloed hebben op dak- en thuisloosheid

 • Goede kennis met betrekking tot: beroepsgeheim, rechten en plichten

 • Interesse voor ontwikkelingen m.b.t. dak- en thuisloosheid in het werkveld

 

Attitude en vaardigheden van de medewerker

 

 • Beschikken over de nodige vaardigheden om met dak- en thuislozen (ook in crisis) en hun (gezins) context om te gaan zowel procesmatig als directief.

 • Stressbestendigheid: tijdsdruk, onzekerheid en groot emotioneel appel kunnen dragen en

hanteren

 • Besluitvaardigheid met een praktische instelling: de situatie uitklaren, prioriteiten stellen

en beslissingen nemen samen met de hulpvrager

 • Alert zijn en kunnen hanteren van non-verbale signalen

 • Sterke communicatieve vaardigheden: stellen van eenvoudige en concrete vragen

 • Een directe, rustige, duidelijke en uitnodigende spreekstijl hanteren

 • Goede organisatorische vaardigheden, een planmatige aanpak: structureren

 • Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid

 

Methodieken/instrumenten

 

 • Kundig zijn in het hanteren van diverse gesprekstechnieken

 • Vraagkracht als methodiek hanteren

 

Talenkennis

 

Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

Kennis van andere talen is een pluspunt

 

Wat verwachten wij ?

 

 • Diploma hoger onderwijs buiten de universiteit in menswetenschappelijke richting.

 • Beschikken over de nodige vaardigheden om met cliënten in en hun (gezins-) context om te gaan.

 • Bereid zijn flexibele diensten te doen indien noodzakelijk. Minstens 1 avonddienst per week en een weekenddienst in een beurtrol systeem.

 • Zelfstandig én in teamverband kunnen werken.

 • Bereidheid tot bijscholing.

 • Sterk in net werking.

 • Aanklampend werken op vlak van korte termijn doelen.

 • Sterke communicatieve vaardigheden.

 

Wij bieden

 

Een contract onbepaalde duur voor 75%.

Barema B1c PC 319.01, de bruto wedde start wedde bedraagt 2266,70 euro per maand voor een 100% job time zonder baremieke anciënniteit.

 

Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienst verplaatsingen door o.a. een fiets vergoeding.

 

Standplaats: Turnhout

 

Datum in dienst: september 2018

 

Ben je geïnteresseerd

 

Surf naar http://vacatures.cawdekempen.be en kies voor de vacature 'hulpverlener dak- en thuisloosheid''.

Vul het formulier voor 29/08/2018 in.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Patrick Jansen, team verantwoordelijke 0474 85 04 10 of e-mail patrick.jansen@cawdekempen.be

of bij

Jos Bortels, adjunct directeur, 0478 23 95 73 of e-mail jos.bortels@cawdekempen.be

 

De kandidaten worden telefonisch gecontacteerd i.v.m. de afspraak voor een gesprek op vrijdag 31 augustus in de nm.

Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar www.cawdekempen.be

Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: PC 319 barema B1c
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
CAW De Kempen vzw
Hofkwartier 23
2200  Herentals