Hulpverlener Onthaal - Familiaal Geweld

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekken we vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleren en motiveren we zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier zoekt voor haar team Onthaal naar een deeltijds (75%) Hulpverlener Onthaal Familiaal Geweld.

De Hulpverlener Onthaal Familiaal Geweld is samen met de Teamverantwoordelijke en zijn collega’s verantwoordelijk voor het aanbieden van een laagdrempelig onthaal aan iedereen die zich aanbiedt. Dit kan zowel in het centrum als op verplaatsing plaatsvinden en zowel face-to-face, telefonisch als schriftelijk gebeuren. Naast het aanbieden van psychosociale hulpverlening, verstrekt de hulpverlener ook nuttige informatie en uitleg met betrekking tot het dienstverleningsaanbod binnen en buiten het centrum.

Het CAW-Onthaal is een proces van vraagverheldering, waarbij samen met de cliënt de hulpvraag wordt ontrafeld, waarna de problemen worden geïnventariseerd en systematisch in kaart gebracht. Dit om een beter inzicht te krijgen in de aard van de problemen en alle oplossingsalternatieven te verkennen. De Hulpverlener Onthaal Familiaal Geweld biedt een hulpverleningsaanbod voor koppels waarbij sprake is van familiaal geweld (FG). Er wordt in de eerste plaats gewerkt aan het stoppen van het geweld zodat er veiligheid is voor ieder gezinslid. Als het geweld gestopt is, kunnen onderliggende problemen verkend worden en wordt er gezocht naar de meest geschikte hulpverleningsdienst. In de hulpverlening wordt heel het gezin in beeld gebracht. Er zijn gesprekken met elk van de partners en dit kan zowel samen als apart gebeuren. Er is ook aandacht voor de kinderen en als dat nodig is, kunnen er ook gesprekken met hen doorgaan.

We zoeken een enthousiaste hulpverlener met voldoende levenservaring en maturiteit die er niet voor terug schrikt om met volledige gezinnen, koppels, geweld en conflictueuze relaties te werken. Hij/zij/x kan vanuit een open communicatie samenwerken met verschillende interne en externe diensten. Emancipatorisch en netwerkversterkend te werk gaan is jouw ding en je beschikt over voldoende veer- en draagkracht om met confronterende situaties om te gaan.

Omdat we als organisatie meer en meer inzetten op mobiel en outreachend werken, verwachten we van onze medewerkers dat ze zich over heel ons werkingsgebied kunnen verplaatsen en dus beschikken over een rijbewijs. Zij moeten ook bereidt zijn tot wekelijks avondwerk

Wij bieden

 Indiensttreding: onmiddellijk

Contract: deeltijds (28,5u) contract onbepaalde duur

Verloning volgens barema B1c volgens PC 319.01

2 extra feestdagen, 4 extra verlofdagen + 1 extra verlofdag per 5 jaar anciënniteit.

Extra leeftijdsgebonden verlofdagen (+35 jaar = 3,75 dagen extra, +45 jaar = 9 dagen extra, +50 jaar = 18 dagen extra en +55 jaar = 27 dagen extra).

Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (fiets, bus of auto)

Omniumverzekering dienstverplaatsingen

Hospitalisatie & groepsverzekering

Locatie van tewerkstelling: Mechelen

Sollicitatieprocedure

Voor meer info over de functie en het uitgebreide functieprofiel kan je terecht bij Gertjan Eenens, Verantwoordelijke HR, gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be

Sollicitaties dienen d.m.v. een uitgebreide motivatiebrief en actuele cv te gebeuren via onderstaande link: https://www.antonhr.be/recruitment/application.aspx?v=17a97b85-a199-4735-8a2c-cf36f09ddd65&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067

Reageer meteen op deze vacature en plaats je vacature via het webformulier want wij werken niet met een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten hebben gesolliciteerd.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Barema B1c volgens paritair comité 319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CAW Boom Mechelen Lier vzw
Maurits Sabbestraat 119
2800  Mechelen