HULPVERLENER ONTHAAL - FINANCIËLE HULPVERLENING

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

Momenteel is CAW Boom Mechelen Lier op zoek naar een halftijdse enthousiaste hulpverlener voor Onthaal & Financiële Hulpverlening.

Het CAW-Onthaal is een proces van vraagverheldering, waarbij samen met de cliënt de hulpvraag wordt ontrafeld, waarna de problemen worden geïnventariseerd en systematisch in kaart gebracht. Dit om een beter inzicht te krijgen in de aard van de problemen en alle oplossingsalternatieven te verkennen.

Als hulpverlener Onthaal & Financiële Hulpverlening ben je samen met de Teamverantwoordelijke en jouw collega’s verantwoordelijk voor het aanbieden van een laagdrempelig onthaal aan iedereen die zich aanbiedt. Dit kan zowel in het centrum als op verplaatsing plaatsvinden en zowel face-to-face, telefonisch als schriftelijk gebeuren. Naast het aanbieden van psycho-sociale hulpverlening, verstrek je ook nuttige informatie en uitleg met betrekking tot het dienstverleningsaanbod binnen en buiten het centrum.

Daarnaast sta je in voor het hulpverleningsaanbod met betrekking tot financiële problemen, waarbij er zowel aandacht is voor de psychosociale aspecten als voor de financiële aspecten en/of beperkte schulden. Je zal ook mee werken aan het preventieproject BudgetInZicht (BIZ), een regionaal samenwerkingsverband schuldpreventie in de zorgregio’s Boom, Mechelen en Lier. BIZ wil mensen uit de regio via preventie-initiatieven en kwaliteitsvolle schuldhulpverlening, sterker maken om (terug) zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun financiële zaken. Binnen BIZ is het jouw taak om aan groepen workshops te geven rond geldzaken. Dit zowel aan kinderen en jongeren in scholen als aan maatschappelijk kwetsbare volwassenen in organisaties.

De hulpverlener die we zoeken kan vanuit een open communicatie samenwerken met zijn collega’s en andere interne en externe diensten. Jouw administratieve en planmatige vaardigheden alsook analytische geest, zorgen ervoor dat je samen met de cliënt vlot een overzicht krijgt van diens financiële situatie. Je werkt graag zowel individueel als in groep met mensen, kan emancipatorisch te werk gaan en beschikt over voldoende veer- en draagkracht om met confronterende situaties om te gaan. Gezien de aard van schulhulpverlening verwachten we dat je over een elementaire juridische kennis beschikt. Een attest van de gespecialiseerde tiendaagse basisopleiding voor schuldbemiddelaar georganiseerd door het Vlaams Centrum voor Schuldenlast, is een meerwaarde. Het CAW verwacht van al zijn medewerkers de nodige zelfreflectie en voldoende leervermogen om met een veranderende omgeving te kunnen omgaan.

Om op verplaatsing te kunnen werken dient de Hulpverlener Onthaal te beschikken over een rijbewijs en wagen en moet hij/zij bereid zijn tot wekelijks avondwerk.

Als CAW streven wij er naar om onze medewerkers een zo groot mogelijke tewerkstelling te kunnen aanbieden en daarom zijn deze vacatures zeker te combineren met andere vacatures in onze organisatie. Meer info over de andere vacatures vind je op onze website. Als je geïnteresseerd bent in een combinatie van vacatures, vragen we je dit duidelijk aan te geven in jouw motivatiebrief.

Aanbod

<  Indiensttreding: onmiddellijke indiensttreding

<  Contract: contract onbepaalde duur, 19u

<  Verloning: Barema B1c volgens PC 319.01

<  Locatie van tewerkstelling: Mechelen

<  Groepsverzekering & hospitalisatieverzekering

<  Extra leeftijdsgebonden verlofdagen (+35 jaar = 5 dagen extra, +45 jaar = 12 dagen extra, +50 jaar = 24 dagen extra en +55 jaar = 36 dagen extra).

<  Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of fietsvergoeding

<  Omniumverzekering dienstverplaatsingen

Voor meer info over de functie en het uitgebreide functieprofiel kan je terecht bij Gertjan Eenens, Coördinator HR, gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be

Sollicitatieprocedure

Reageer meteen op deze vacature en plaats je sollicitatie via het webformulier want wij werken niet met een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten hebben gesolliciteerd.

Solliciteren dient te gebeuren via volgende link aan de hand van een uitgebreide motivatiebrief en actuele CV:

Als je sollicitatie in orde is, dan krijg je hiervan een bevestigingsmail van Anton.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CAW Boom Mechelen Lier
Maurits Sabbestraat 119
2800  Mechelen