Hulpverlener Onthaal - Slachtofferhulp

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier zoekt voor haar team Onthaal naar een Hulpverlener Onthaal Slachtofferhulp.

Het CAW-Onthaal is een proces van vraagverheldering, waarbij samen met de cliënt de hulpvraag wordt ontrafeld, waarna de problemen worden geïnventariseerd en systematisch in kaart gebracht. Dit om een beter inzicht te krijgen in de aard van de problemen en alle oplossingsalternatieven te verkennen.

De Hulpverlener Onthaal Slachtofferhulp is samen met de Teamverantwoordelijke en zijn collega’s van het team Onthaal verantwoordelijk voor het aanbieden van een laagdrempelig onthaal aan iedereen die zich aanbiedt. Dit kan zowel in het centrum als op verplaatsing plaatsvinden en zowel face-to-face, telefonisch als schriftelijk gebeuren. Naast het aanbieden van psycho-sociale hulpverlening, verstrekt de hulpverlener ook nuttige informatie en uitleg met betrekking tot het dienstverleningsaanbod binnen en buiten het centrum. De Hulpverlener Onthaal Slachtofferhulp staat daarnaast in voor de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers (volwassenen, jongeren, kinderen), getuigen, na- en naastbestaanden van misdrijven en rampen, nabestaanden van slachtoffers van een verkeersongeval en zelfdoding, hulpverleners en dienstverleners van slachtoffers.

De hulpverlener Onthaal Slachtofferhulp die wij zoeken kan vanuit een open communicatie samenwerken met zijn collega’s en andere interne en externe diensten. Hij/zij is in staat een diagnose te maken die als basis kan dienen voor een begeleiding of verwijzing, kan emancipatorisch te werk gaan en beschikt over voldoende veer- en draagkracht om met confronterende situaties om te gaan. In de hulpverlening van slachtofferhulp spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De hulpverlener Onthaal Slachtofferhulp heeft daarom als bijkomende opdracht vrijwilligers te vormen en te ondersteunen. Ervaring in het werken met vrijwilligers vormt dan ook een belangrijke troef voor deze vacature. Daarnaast verwacht het CAW van al zijn medewerkers de nodige zelfreflectie en voldoende leervermogen om met een veranderende omgeving te kunnen omgaan.

Omdat we als organisatie meer en meer inzetten op mobiel en outreachend werken, verwachten we van onze medewerkers dat ze zich over heel ons werkingsgebied kunnen verplaatsen en dus beschikken over een rijbewijs. Zij moeten ook bereidt zijn tot wekelijks avondwerk

Wij bieden

Indiensttreding: onmiddellijk

Contract: halftijds (19u) contract onbepaalde duur

Verloning volgens Barema B1c

Hospitalisatie en groepsverzekering

2 extra feestdagen, 2 extra verlofdagen + 1 extra verlofdag per 5 jaar anciënniteit

Extra leeftijdsgebonden verlofdagen (+35 jaar = 2,5 dagen extra, +45 jaar = 6 dagen extra, +50 jaar = 12 dagen extra en +55 jaar = 18 dagen extra).

Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of fietsvergoeding

Omniumverzekering dienstverplaatsingen

Locatie van tewerkstelling: Boom

Sollicitatieprocedure

Voor meer info over de functie en het uitgebreide functieprofiel kan je terecht bij Gertjan Eenens, Verantwoordelijke HR, gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be

Sollicitaties dienen d.m.v. een uitgebreide motivatiebrief en actuele cv te gebeuren via volgende link: https://www.antonhr.be/recruitment/application.aspx?v=15997602-fbc4-447c-b25f-96a2d263d9a0&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067

Reageer meteen op deze vacature en plaats je vacature via het webformulier want wij werken niet met een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten hebben gesolliciteerd.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Barema B1c volgens paritair comité 319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CAW Boom Mechelen Lier vzw
Maurits Sabbestraat 119
2800  Mechelen