HULPVERLENER ONTHAAL - SLACHTOFFERHULP

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier zoekt voor haar team Onthaal in Mechelen naar een Hulpverlener Onthaal Slachtofferhulp.

Het CAW-Onthaal is een proces van vraagverheldering, waarbij samen met de cliënt de hulpvraag wordt ontrafeld, waarna de problemen worden geïnventariseerd en systematisch in kaart gebracht. Dit om een beter inzicht te krijgen in de aard van de problemen en alle oplossingsalternatieven te verkennen.

De Hulpverlener Onthaal Slachtofferhulp is samen met de Teamverantwoordelijke en zijn collega’s van het team Onthaal verantwoordelijk voor het aanbieden van een laagdrempelig onthaal aan iedereen die zich aanbiedt. Dit kan zowel in het centrum als op verplaatsing plaatsvinden en zowel face-to-face, telefonisch als schriftelijk gebeuren. Naast het aanbieden van psycho-sociale hulpverlening, verstrekt de hulpverlener ook nuttige informatie en uitleg met betrekking tot het dienstverleningsaanbod binnen en buiten het centrum. De Hulpverlener Onthaal Slachtofferhulp staat daarnaast in voor de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers (volwassenen, jongeren, kinderen), getuigen, na- en naastbestaanden van misdrijven en rampen, nabestaanden van slachtoffers van een verkeersongeval en zelfdoding, hulpverleners en dienstverleners van slachtoffers.

De hulpverlener Onthaal Slachtofferhulp die CAW Boom Mechelen Lier zoekt kan vanuit een open communicatie samenwerken met zijn collega’s en andere interne en externe diensten. Hij/zij is in staat een diagnose te maken die als basis kan dienen voor een begeleiding of verwijzing, kan emancipatorisch te werk gaan en beschikt over voldoende veer- en draagkracht om met confronterende situaties om te gaan. In de hulpverlening van slachtofferhulp spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De hulpverlener Onthaal Slachtofferhulp heeft daarom als bijkomende opdracht vrijwilligers te vormen en te ondersteunen. Ervaring in het werken met vrijwilligers vormt dan ook een belangrijke troef voor deze vacature. Daarnaast verwacht het CAW van al zijn medewerkers de nodige zelfreflectie en voldoende leervermogen om met een veranderende omgeving te kunnen omgaan.

Om op verplaatsing te kunnen werken dient de Hulpverlener Onthaal Slachtofferhulp te beschikken over een rijbewijs en wagen en moet hij/zij bereidt zijn tot wekelijks avondwerk

Wij bieden

 • een contract onbepaalde duur; 30,4u (80%)

 • verloning volgens Barema B1c

 • Hospitalisatie en groepsverzekering

 • 2 extra feestdagen, 4 extra verlofdagen + 1 extra verlofdag per 5 jaar anciënniteit

 • Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of fietsvergoeding

 • Omniumverzekering dienstverplaatsingen

 • Locatie van tewerkstelling: Mechelen

Sollicitatieprocedure

Voor meer info over de functie en het uitgebreide functieprofiel kan je terecht bij Gertjan Eenens, Coördinator HR, gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be

Sollicitaties dienen d.m.v. een uitgebreide motivatiebrief en actuele cv te gebeuren via volgende link: https://www.antonhr.be/recruitment/application.aspx?v=a51d6cad-559f-440c-ad12-eb5870234192&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067  

Reageer meteen op deze vacature en plaats je vacature via het webformulier want wij werken niet met een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten hebben gesolliciteerd.

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be
  met referentie hulpverlener onthaal - slachtofferhulp
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CAW Boom Mechelen Lier
Maurits Sabbestraat 119
2800  Mechelen