Humanitaire medewerker (m/v/x) Noord-Afrika en Migratie

Oxfam-Solidariteit is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede. Oxfam-Solidariteit werkt in het domein van humanitair pleidooiwerk in het algemeen, en in het bijzonder rond de situatie in de bezette Palestijnse gebieden, de Democratische Republiek Congo en de Westelijke Sahara.

Oxfam-Solidariteit werft een medewerker aan voor programmaondersteuning en humanitair pleidooiwerk met betrekking tot de migratieproblematiek en Noord-Afrika.

Je taken:

In je hoedanigheid van themaverantwoordelijke Noord-Afrika-migratie leg je rechtstreeks verantwoording af aan het hoofd van de dienst Humanitaire Actie en Pleidooiwerk.

 • Je biedt programmaondersteuning aan de ploegen van de landen waarvoor Oxfam-Solidariteit humanitaire financiering verkregen heeft, in het bijzonder in Noord-Afrika en met betrekking tot de migratieproblematiek (50%)
 1. Je bent het focuspunt 'steun aan programma's en kwaliteit' in de humanitaire ploeg. Je zorgt ervoor dat de humanitaire acties die uitgevoerd worden op het terrein beantwoorden aan de internationale kwaliteitsnormen en die van Oxfam.
 2. Je volgt de portfolio van humanitaire projecten in Noord-Afrika op.
 3. Je steunt de landen in de opvolging en de evaluatie van projecten en in het interlandenleerproces (MEAL).
 4. Waar nodig zal je actief deelnemen aan de identificatie en het opzetten van een humanitaire respons van Oxfam-in-België, en rechtstreeks toekijken op de uitvoering ervan.
 5. Je verzamelt en deelt informatie over projecten in loop van uitvoering in Noord-Afrika, en met betrekking tot migratie/verplaatsing. Je zoekt naar mogelijkheden om deze thema's te integreren in humanitaire projecten, en ontwikkelt vormings- en bewustmakingsacties.
 • Je neemt actief deel aan de ontwikkeling van voorstellen van humanitaire projecten in de landen van Noord-Afrika (klemtoon op de Sahrawi-vluchtelingenkampen in Algerije) en de migratiethematiek (25%).
 1. In nauwe samenwerking met de dienst Institutionele Partnerrelaties steun je de landenploegen van Noord-Afrika (voornamelijk Algerije/Westelijke Sahara) bij het opstellen van projectvoorstellen. Indien nodig steun je de landenploegen met analyses van noden, risico's en kwetsbaarheden.
 2. Waar nodig en in samenwerking met je collega's van de humanitaire dienst, sta je de landenploegen bij in het integreren van de migratieproblematiek (massale bevolkings-verplaatsingen; humanitaire respons voor vluchtelingen, verplaatsten en teruggekeerden) in projectvoorstellen.
 3. In nauwe samenwerking met de afdeling Publiekswerking van Oxfam-Solidariteit draag je bij tot de ontwikkeling van projectvoorstellen voor de financiering van campagnes, en educatie- en bewustmakingsacties in België rond het migratiethema.
 • Je verzamelt en verspreidt informatie over en neemt deel aan pleidooiwerk rond Noord-Afrika en migratie (25%).
 1. Je volgt en analyseert het beleid van de federale en Europese regering (die laatste in samenspraak met het Europa-kantoor van Oxfam Internationaal) in verband met migratie. In dit kader kan je gevraagd worden om onderzoekproducten te ontwikkelen of te coördineren.
 2. Je ontwikkelt en voert een migratiepleidooistrategie uit in België. Je draagt bij tot de ontwikkeling en de uitvoering van een Europese strategie in nauwe samenspraak met het Europa-kantoor van Oxfam-Internationaal en de andere Europese leden van de Oxfam-Confederatie.
 3. Je volgt en analyseert de humanitaire, politieke, sociale en economische ontwikkelingen in Algerije en rond de Sahrawi-crisis, en bij uitbreiding, die van Noord-Afrika; en je ontwikkelt stellingnames.
 4. Je steunt de landenploeg in het uitwerken en uitvoeren van een pleidooistrategie rond de Sahrawi-crisis en je stemt die af op het federale en Europese niveau, in nauwe samenwerking met de landenploeg, de focuspersoon Humanitair Pleidooiwerk en het Europa-kantoor van Oxfam-Internationaal, gericht op de Oxfam-programma's.
 5. Je ontwikkelt en onderhoudt nationale en internationale netwerken; je vertegenwoordigt er Oxfam, indien nodig ook tegenover de media. Je neemt actief deel aan nationale en internationale vergaderingen.

 

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een master, ofwel in internationaal recht, ofwel in internationale betrekkingen, of over gelijkwaardige ervaring.
 • Je beschikt over een werkvergunning voor Europa
 • Je beheerst de migratieproblematiek; kennis van de regio Noord-Afrika is een troef
 • Je bent vertrouwd met het resultaatgericht beheer van de projectcyclus.
 • Je hebt goede kennis van het pleidooiwerk en van de activiteiten van de NGO-sector.
 • Je beschikt over minstens vijf jaar humanitaire ervaring, idealiter in het uitvoeren van humanitaire acties op het terrein.
 • Je beschikt over een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels. De kennis van andere talen, in het bijzonder Arabisch en Spaans, is een troef.
 • Je bent nauwgezet en resultaatgericht.
 • Je bent bereid te reizen naar landen met moeilijke klimaat- en veiligheidsomstandigheden.

Oxfam biedt jou:

 • Voltijds contract (38u) van onbepaalde duur,
 • Standplaats: Vier-Windenstraat 60 in 1080 Brussel,
 • Bruto maandsalaris: min. 2.408,53 € – max. € 4.083,57 € (voor dertig jaar nuttige ervaring), dertiende maand, maaltijdcheques, groepsverzekering en extralegaal verlof
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk

Ben jij de persoon die we zoeken?

Stuur uw motivatieschrijven en uw cv ten laatste op dinsdag 28 augustus 2018 naar jobs@oxfamsol.be met de vermelding "CG3 NA-migratie".

Voor Oxfam-Solidariteit is kansengelijkheid belangrijk. De kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en bekwaamheden, zonder rekening te houden met leeftijd, oorsprong of geslacht.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: min. 2.408,53 € – max. € 4.083,57 €
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij jobs@oxfamsol.be
  met referentie CG3 NA-migratie
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Oxfam Solidariteit
Vierwindenstraat 60
1080  Brussel