Huurbegeleider

• 30u - zie alle info op website vanaf 4/4/2019. De hoofdtaak van de huurbegeleider is het uitvoeren van de basisbegeleidingstaken, wat wil zeggen : de (kandidaat-)huurders begeleiden om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten en hen stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid. Meer bepaald : o het laagdrempelig en klantvriendelijk onthalen en informeren van de personen die zich willen inschrijven als kandidaat-huurder van een sociale woning. o het inschrijven van kandidaat huurders en het toewijzen van woningen. o het registreren en actualiseren van de gegevens van de kandidaat-huurders. o juridische advisering : het uitputten van alle rechten van de huurders inclusief administratieve opvolging (premies, huursubsidies…). o het begeleiden en ondersteunen van huurders bij het nakomen van hun huurdersverplichtingen zoals bijvoorbeeld het zoeken naar constructieve oplossingen bij woonproblemen (hygiëne, overlast…). o huisbezoeken. • Naast deze hoofdtaken , besteedt de huurbegeleider aandacht aan de individuele begeleiding en ondersteuning van de huurders, met het oog op het verbeteren van hun woon- en leefomstandigheden en het bevorderen van hun zelfredzaamheid. Meer bepaald : o het opstarten van samenwerking met andere (welzijns)diensten (OCMW, CAW…) wanneer intensieve begeleiding (lees: méér dan woonbegeleiding) noodzakelijk is om zo gericht te kunnen doorverwijzen. o het ondersteunen van de uitbreiding van het netwerk van de huurder.
Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: PC 319.01 barema B1C
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij erna.jeanty@svkwoonweb.be
    met referentie vacature huurbegeleider
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Sociaal Verhuurkantoor (SvK) WoonWeb vzw
Antwerpsesteenweg 99 A
2550  Kontich