Inhoudelijk Directeur

ORGANISATIE

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant is een onafhankelijke welzijnsorganisatie in de regio Leuven, Diest, Tienen en Aarschot. Het CAW wil in de eerste plaats een gastvrij aanspreekpunt zijn waar alle inwoners van de regio terecht kunnen met hun vragen en problemen: mensen op zoek naar informatie, advies, steun, begeleiding, tijdelijke huisvesting,… Wij helpen bij het ontrafelen van het probleem en gaan samen op zoek naar een gepaste oplossing. Voor meer info: www.cawoostbrabant.be Functieomschrijving

De inhoudelijk directeur :  

 • is samen met de algemeen directeur verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het beleid van de organisatie op korte en lange termijn. De inhoudelijk directeur coördineert de uitvoering ervan in Oost-Brabant, stemt hierbij af met de regiocoördinatoren en teamleiders en rapporteert aan de algemeen directeur.

 • is, net als de regiocoördinatoren, de technisch coördinator en de algemeen directeur, lid van het directiecomité. Hij/zij is mede-inspirator van de organisatie en haar individuele medewerkers.

 • streeft de realisatie van de missie, visie en doelstellingen van CAW Oost-Brabant na. Hij/zij leidt het beleidsgericht overleg en stuurt een aantal stafmedewerkers aan. De inhoudelijk directeur vertegenwoordigt de organisatie en neemt intern de positie van werkgever in. Hij/zij is plaatsvervanger van de algemeen directeur indien nodig.

Opdracht en verantwoordelijkheden

Beleid en strategie

 • Je bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid van CAW Oost-Brabant. Daartoe

 • maak je een inhoudelijk beleidsplan op

 • volg je sectorale en intersectorale ontwikkelingen op de voet

 • Je vertegenwoordigt het CAW mee als werkgever samen met de algemeen directeur Daartoe

 • ben je actief en proactief lid van het directiecomité dat wekelijks bijeenkomt

 • neem je actief en proactief deel aan de maandelijkse bijeenkomsten van de Raad van Bestuur

 • werk je in duo nauw samen met de algemeen directeur

 • Strategisch management

 • Je organiseert de implementatie van het goedgekeurde beleidsplan. Daartoe

 • heb je oog voor de hele organisatie en de opportuniteiten van de respectievelijke regio’s

 • organiseer je als voorzitter het tweewekelijks beleidsoverleg

 • vertaal je met dit beleidsoverleg het beleidsplan in concrete doelstellingen

 • maak je concrete afspraken over implementatie en bijsturing

 • Je hanteert het kwaliteitskader als maatstaf voor de verdere ontwikkeling van de hulp- en dienstverlening van het CAW

 • Je bewaakt de doelgerichtheid van de overlegstructuren en doet voorstellen voor bijsturing waar nodig

 • Leidinggeven en coachen

 • Je stuurt en ondersteunt alle leidinggevenden in de uitvoering van het inhoudelijk beleidsplan

 • Je stuurt de stafmedewerkers belast met kwaliteitszorg en dataregistratie aan

 • Je bewaakt en hanteert de principes van het personeels- en welzijnsbeleid

 • Je creëert een open-feedbackcultuur

 • Tav het team van leidinggevenden en stafmedewerkers dat je aanstuurt voer je selectie-, functionerings- en evaluatiegesprekken

 • Communicatie, samenwerking en participatie

 • Je stimuleert de maximale betrokkenheid van CAW-medewerkers bij de totstandkoming en uitvoering van het inhoudelijk beleid. Daartoe

 • Heb je oog voor noden en ideeën van medewerkers

 • Organiseer je het nodige debat en overleg

 • Zorg je voor een goede communicatie van de beleidsbeslissingen

 • Werk je hiervoor samen met de leidinggevenden en de communicatiemedewerkers

 • Je bevordert interne samenwerking door

 • Organisatie van en deelname aan werkgroepen en diverse overlegfora

 • Bruggen te bouwen tussen mensen, team, en regio’s

 • Communicatie, samenwerking en representatie

 • Je vertegenwoordigt het CAW op interne en externe overlegplatforms en bouwt zo een netwerk uit. Daarbij

 • Werk je vanuit de missie, visie en waarden van het CAW en tracht je deze verder te realiseren

 • Ben je aanspreekpersoon voor partners, stakeholders, lokale overheden, …

 • Heb je oog voor opportuniteiten van (intersectorale) samenwerking

 • Behartig je de belangen van de organisatie, haar medewerkers en haar cliënten

 • Zet je CAW proactief mee op de kaart binnen bestaande en nieuwe netwerken en ontwikkelingen

 • Vervul je een signaalfunctie

 • Administratieve opvolging

 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke verantwoordingsrapporten naar subsidiërende instanties

 • Je organiseert de taakverdeling en respecteert hierbij de deadlines

 • Je levert input en zorgt voor inhoudelijke afstemming

 • Je leest grondig na

 • Je schrijft mee aan nieuwe projecten, dossiers en communicatiemateriaal

 • Je bereidt overleg voor en volgt afspraken op en spoort anderen hiertoe aan

 • Ontwikkeling en innovatie

 • Je werk actief mee aan een lerend klimaat in de organisatie

 • Je geeft mee vorm aan het VTO-plan, samen met stafmedewerkers en leidinggevenden

 • Je speelt actief in op tendensen, signalen en vragen

 • Je introduceert nieuwe visies en werkwijzen en stimuleert experimentele projecten als try-out voor deze innovaties 

 • Je gaat actief (nieuwe) samenwerkingsverbanden aan en gaat op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het CAW

 • Profiel

 • Je hebt een relevante ervaring van min. 5 jaar in een leidinggevende functie en hanteert een cöoperatieve leiderschapsstijl : je inspireert, stuurt aan, neemt op sleeptouw en corrigeert. Je zet lijnen uit en je ondersteunt en coacht leidinggevenden en stafmedewerkers om de vooropgestelde doelen te realiseren

 • Je hebt kennis van het brede welzijnswerk en van hulpverlening op de eerste lijn en je ontwikkelt ook zelf deze kennis voortdurend via vorming, literatuur, etc

 • Je voert een open communicatie en werkt kritisch-constructief en participatief samen met anderen

 • Je stimuleert collega’s en daagt hen uit in hun handelen d.m.v. open feedback

 • Je werkt nauwkeurig, planmatig en systematisch en volgt je zaken goed op

 • Je benut opportuniteiten en je gaat op zoek naar onbetreden paden om ze zelf te verkennen

 • Je handelt vanuit gelijkwaardigheid en steeds loyaal aan de organisatie, zijn medewerkers en cliënten

 • Wij bieden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur binnen een organisatie in volle ontwikkeling

 • Verloning volgens barema K3 binnen het paritair comité PC 319.01

 • Onmiddellijke indiensttreding

 • Mogelijkheid tot opleiding en vorming

 • Interesse?

  Heb je interesse en herken jij je in dit profiel, solliciteer dan voor 21 september door je kandidatuur met CV te bezorgen aan Bert Lambeir, algemeen directeur, via directie@cawoostbrabant.be

  Meer informatie?

  Stel je vraag via directie@cawoostbrabant.be of lieve.polfliet@cawoostbrabant.be

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij directie@cawoostbrabant.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CAW Oost-Brabant
Redingenstraat 6
3000  Leuven