Inhoudelijk Medewerker Vrijwilligerswerking

100% onbepaalde duur  

Je gelooft dat vrijwilligers een centrale rol hebben in de vele mondiale uitdagingen waar we voor staan? Ben je een bewegingswerker in hart en nieren? Krijg je energie van het begeleiden van groepen? Hedendaags engagement binnen een digitale samenleving dagen je uit? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken! 

Plaats in de organisatie 

De inhoudelijk medewerker beweging maakt deel uit van de dienst beweging en rapporteert aan het Diensthoofd Beweging.  Binnen de dienst zijn er 2 teams actief: een team vrijwilligerswerking en een team lokale mondiaal middenveld en 4e pijlers.  Deze inhoudelijk medewerker werkt hoofdzakelijk ter ondersteuning van het team vrijwilligerswerking. 

Wat doe je? 

Je ondersteunt het vrijwilligersbeleid van 11.11.11 door visieontwikkeling en uitwerking van ondersteuningsmethodieken. 

 • Je detecteert ondersteuningsnoden van bestaande en toekomstige vrijwilligersgroepen en ontwikkelt een ondersteuningsstrategie. 

 • Je ontwikkelt ondersteuningsmethodieken/tools en vormingsaanbod in functie van specifieke ondersteuningsnoden van vrijwilligersgroepen, je werkt deze uit in draaiboeken en begeleidt vrijwilligerscoaches om deze methodieken onder de knie te krijgen. 

 • Je ontwikkelt nieuwe vrijwilligersengagementen om  nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 

 • Je volgt beleidsevoluties en trends m.b.t. bewegingswerk op.  Van daaruit doe je proactief voorstellen in het belang van vrijwilligerswerk en bewegingswerk van 11.11.11. en werkt een hedendaags vrijwilligersbeleid verder uit. 

 • Je houdt actief voeling met de verschillende aspecten van het bewegingswerk bij 11.11.11. (4e pijlers, vrijwilligers, lokaal mondiaal middenveld ,…) en legt telkens linken tussen de verschillende werkingen.  

Je werkt samen met verschillende diensten aan een vrijwilligersvriendelijke communicatie en werking. 

 • In functie van een vrijwilligersvriendelijke communicatie en het werven van nieuwe vrijwilligers werk je samen met de medewerkers van de communicatie- en bewegingsdienst een strategie uit voor de (digitale) vrijwilligerscommunicatie en een aanpak voor adressenbeheer (CRM). 

 • Je geeft mee input mbt de ontwikkeling van communicatiematerialen (wervingsstand, visueel materiaal, voorstellingsbrochures,…) in functie van noden van vrijwilligers en medewerkers van de bewegingsdienst. 

 • Je bent aanspreekpersoon in huis om input te geven op vlak van vrijwilligersvriendelijkheid voor collega's van de andere diensten in huis ,… 

 • Je bent actief betrokken in de organisatie van de  jaarlijkse provinciale inspiratieavonden, campagne kick-off,… 

Je zorgt dat vrijwilligers op een hedendaagse manier participeren binnen 11.11.11. 

 • Je gaat op zoek naar hedendaagse modellen voor participatie van vrijwilligers 

 • Je organiseert samen met de vrijwilligerscoaches inspraak en participatie van vrijwilligers: via focusgroepen, 2-jaarlijks vrijwilligerspanel, enz.  
   

Wie ben je? 

 • Je hebt inzicht en toekomstvisie op hedendaags bewegingswerk en vrijwilligerswerk 

 • Je krijgt energie van het werken met mensen en groepen 

 • Je bent vertrouwd met de campagnelogica, fondsenwerving,… 

 • Je hebt ervaring met het begeleiden van groepen en groepsprocessen 

 • Je hebt ervaring met methodiekontwikkeling en procesbegeleiding van groepen. 

 • Je kan op een vlotte manier toegankelijke analyses maken en hieruit beleidsrelevante en praktisch bruikbare conclusies voorstellen. 

 • Je bent resultaatsgericht, je kan zelfstandig planningen opmaken, opvolgen en prioriteiten leggen. 

 • Je bent flexibel in het omgaan met veranderen en aanpassingsvermogen. 

 • Je bent communicatief, contactvaardig, sterk in netwerken en samenwerken. 

 • Je werkt klantgericht en  collegiaal 

 • Je bent bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk 

Als je bij 11.11.11 werkt, ga je akkoord met onze vijf basiswaarden:  
- Bereid zijn om open te communiceren met medewerkers, leden, derden, …  
- Bereid zijn te werken in een pluralistische koepel. Dit houdt in dat je oog en oor hebt voor het brede scala van opinies binnen de koepel en dat je eigen overtuiging een pluralistische werking niet in de weg staat  
- Gendergevoelig zijn en rekening houden met hoe beslissingen de bestaande maatschappelijke rolverdeling versterken of juist ruimte geven voor gewenste veranderingen  
- Verantwoord omgaan met de financiële middelen die de schenkers en de overheid aan 11.11.11 toevertrouwen  
- Oog hebben voor de ecologische gevolgen van je beslissingen en gedragingen  

Wat bieden we jou?  

- Een afwisselende, zingevende job in de ngo-sector  
- Een aangename werksfeer met aandacht voor de work-life balance    
- Een fijn team op de dienst beweging met een 14-tal collega's 
- Een gezellig kantoor in Brussel met een informele sfeer  
- Indiensttreding op 20 maart 2019 met een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse job van 37.5u, namelijk 7.5u per dag  (glijdende uren en gedeeltelijke compensatie van meeruren)  
- Barema 5 van 11.11.11. dat nuttige werkervaring in aanmerking neemt en bij 0 jaar ervaring begint bij een voltijds brutomaandloon € 2.475,65; na 10 jaar ervaring € 3.199,73 wordt en eindigt bij minstens 31 j ervaring (voltijds) op € 4.332,39   
- Verdere voordelen zoals eindejaarspremie (volledige 13°maand), maaltijdcheques, maandelijkse ICT-vergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding    
- Terugbetaling eventuele kosten voor babysit voor avondvergaderingen en tijdens het weekend   Mogelijkheid tot gebruik van Cambio voor werkverplaatsingen.  

Hoe word je onze collega? 

Stuur je sollicitatiebrief samen met je curriculum vitae voor 10 maart 2019 om 16.00 uur  naar Mw.  Jo de Smet - Vlasfabriekstraat 11- 1060 Brussel, of per e-mail: vacatures@11.be   

Op basis van deze brieven zal een eerste selectie worden gemaakt. Een aantal kandidaten zal gevraagd worden om een schriftelijke proef te maken, die thuis mag worden opgelost voor 17 maart.  

Op basis van de schriftelijke proef wordt een tweede selectie gemaakt.  

Deze kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek dat plaats zal hebben op dinsdag 19 maart 2019 vanaf 12.30u in de lokalen van 11.11.11, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel. Hou deze datum dus zeker al vrij. 
 

Plaats van tewerkstelling: 

Nationaal 11.11.11-secretariaat, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel 
Indiensttreding: zo snel mogelijk 
Meer informatie over de job kunt u krijgen bij Kristien Van Mechelen 02/536.11.28. 
In het kader van diversiteit kun je als kandidaat aangeven welke aanpassingen of ondersteuning je nodig hebt bij je sollicitatie. Wij bekijken dan of dit haalbaar is. Hetzelfde principe geldt voor de werkomstandigheden. 

 
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@11.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie
 • 025361111
Werkgever
11.11.11
Vlasfabriekstraat 11
1060  Brussel