Inhoudelijk zorgcoördinator (m/v), meerdere open betrekkingen

Situering

Inhoudelijk zorgcoördinator voor de begeleiding (verblijf en/of dagopvang en/of mobiele begeleiding) van kinderen en jongeren met een randnormale begaafdheid of verstandelijke beperking tussen de leeftijd van 6 en 18 (21) jaar, met gedrags- en/of emotionele problemen en/of een autismespectrumstoornis.

Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit een maatschappelijk werker, opvoeders en een leidinggevende. Jouw team wordt daarnaast ondersteund door o.a. het therapeutisch team, het medisch team, een kinderpsychiater, een weerbaarheidscoach en teamcoach.

Je start in een nieuwe organisatiestructuur die zo is uitgetekend dat ze de kernbedoeling – zorg op maat voor elke individuele jongere en zijn/haar context – centraal stelt en teams ruimte geeft tot eigenaarschap  in een gekaderde autonomie. 

Wat houdt de functie in?

• Je bent zowel in je team als in het MFC een trekkersfiguur rond het pedagogische beleid. 

• Je geeft in aansluiting met het team duurzaam gestalte aan onze visie op zorg.

• Je ondersteunt je teamcollega’s, zowel proactief als preventief, tijdens het dagdagelijkse begeleidingswerk en bij problematische begeleidingssituaties.

• Je bent eindverantwoordelijke van de individuele handelingsplanning en het ondersteuningsplan van de cliënt.

• Je bent medeverantwoordelijk voor het opnamebeleid dat binnen het kader van de algemene zorgregie van het MFC plaatsvindt.

• Je werkt actief mee aan het opstellen, implementeren en verbeteren van procedures in het kader van het kwaliteitsbeleid.

• Je stimuleert gericht de verdere zorginhoudelijk competentieontwikkeling van medewerkers met behoud van hun eigenaarschap in de zorg.

• Je levert actief input ter voorbereiding en uitwerking van zorginhoudelijke beleidsitems voor het MFC.

• Je werkt actief samen met de verschillende entiteiten in O.C. Sint Ferdinand en geeft de geïntegreerde samenwerking met de verschillende scholen van Sint-Ferdinand mee vorm.

Wie zoeken we?

• Je gaat methodisch-planmatig te werk: je handelt systematisch en doelgericht, op basis van een grondige analyse van de situatie.

• Je bent sterk in samenwerking: je levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat.

• Je bent klantgericht: je stemt jouw acties af op de vragen, behoeften en verwachtingen van zowel interne als externe cliënten.

• Je beschikt over de competentie zelfhantering: je kan jezelf op een adequate wijze hanteren binnen de gegeven context/situatie;  je reflecteert over je eigen handelen en onderneemt op basis hiervan acties om jezelf verder te ontwikkelen.

• Je bent een creatieve denker die vlot op meta-niveau visie omzet in sprankelende werkwijzen.

• Je bent bereid tot kritische zelfreflectie en constructief zoeken naar oplossingen waar nodig.

Wat verwachten we van jou?

• Je beschikt over het diploma master in de orthopedagogiek of klinische kinderpsychologie.

• Je beschikt over minimum 2 jaar ervaring in jeugdzorg. • Je kan je op een flexibele manier bewegen in een veranderend zorglandschap.

• Je bent bereid om te werken met een variabel uurrooster.

• Je beschikt over het vermogen om te leren uit interacties, verschillende informatiebronnen, vorming en training.

• Je bent vaardig in het inhoudelijk coördineren van het interdisciplinaire overleg in het team waarvan je deel uitmaakt.

• Kennis en deskundigheid in specifieke methodieken voor het begeleiden van jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen (GES) en/of ASS  is een pluspunt. We streven de beste match tussen de competenties van de kandidaat en de doelgroep ASS  of GES na, binnen de voorhanden zijnde jobtime(s).

• Het bezit van intersectorale ervaring in het begeleiden van (leefgroep) teams is een pluspunt.

• Je engageert jezelf om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in jouw relatie t.a.v. cliënten, hun context en collega’s.

• Je bent bereid om mee te groeien met veranderingen; o.a. onze verdere organisatieontwikkeling als MFC.  

Wat bieden we jou?

• Een boeiende en uitdagende job in een professionele werksfeer

• Ondersteuning en coaching van ervaren collega’s en multidisciplinair team

• Kansen tot ontwikkeling via vorming en opleiding

• Samen zoeken naar een goede afstemming tussen werk en privé

• Verloning volgens de barema’s van het VAPH

• Contracten van onbepaalde duur met tewerkstellingsbreuken van 0,5 – 0,8 tot 1FTE

• Plaats van tewerkstelling: Lummen

• Indiensttreding: vanaf 1 september 2018

Interesse?

Vul het sollicitatieformulier in via onze website: https://sintferdinand.be/jobsite. Je sollicitatie dient ons uiterlijk op maandag 4 juni, 9u te bereiken.

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan de eerste selectieronde op 1 en 5 juni telkens in de voormiddag en op 7 juni voor- en namiddag. De tweede selectieronde vindt plaats op 18 en 20  en 22 juni in de voormiddag.

Voor meer informatie betreffende onze organisatie, bezoek www.sintferdinand.be en www.fracarita.org

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap...

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sf.vacatures@fracarita.org
    met referentie 2018-018-ZORGCOÖRDINATOR-OC
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
OC Sint-Ferdinand
Sint-Ferdinandstraat 1
3560  Lummen