INSPECTEUR CONTROLEDIENST MEDIWE (ZELFSTANDIGEN STATUUT) (M/V) Regio Diksmuide

Regio: Diksmuide

Jouw opdracht ziet eruit als volgt ...Je hebt het mandaat controles uit te oefenen van zorgbehoevende personen
die recht hebben op een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse
Zorgverzekering
Je benadert deze personen via huisbezoeken
Je informeert de zorgbehoevenden over de controleprocedure
Je schat de zorgsituatie in door middel van de BEL-schaal
Je staat in voor een correcte administratieve opvolging van elk bezoek
Je werkterrein is de provincie waar je woont m.a.w. je werkt in een straal van
+/- 30km om je woonplaats.
Gezocht profiel:
Wij zoeken een persoon met een zelfstandig statuut in hoofd-of bijberoep, in bezit
van een diploma van het niveau van de graad van gegradueerde in het studiegebied
gezondheidszorg of het studiegebied sociaal agogisch werk, over een diploma van
gegradueerde in de gezinswetenschappen, of over een diploma dat zowel naar
inhoud als naar niveau door het departement Onderwijs van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap hiermee gelijkgesteld is.
Volgende diploma’s van niveau gegradueerde worden momenteel uitgereikt binnen
het studiegebied gezondheidszorg: gegradueerde in:ergotherapie, kinesitherapie, orthopedie, podologie
de medische beeldvorming, de optiek en optometrie
farmaceutische en biologische technieken
de medische laboratoriumtechnologie
voedings- en dieetkunde•audiologie, logopedie
verpleegkundige
graad van vroedvrouw;
kandidaat in de kinesitherapie;
kandidaat in de arbeidsorganisatie en gezondheid.
Volgende diploma’s van niveau gegradueerde worden momenteel uitgereikt binnen
het studiegebied sociaal-agogisch werk:
gegradueerde in orthopedagogie;
gegradueerde assistent in de psychologie;
maatschappelijk assistent.
Alle diploma’s hoger dan het niveau van gegradueerde, m.a.w. universitair of
gelijkgesteld, in Humane of Sociale richtingen worden eveneens aanvaard.
We hebben ons reeds een beeld gevormd van jou ...Je maakt deel uit van een team zelfstandigen en heb het zelfstandige statuut
(BTW en Ondernemingsnummer).
Je beschikt over 8u per week voor het uitvoeren van onze opdrachten. Je
voert volgens eigen planning wekelijks 6 huisbezoeken of maandelijks
maximum 24 huisbezoeken uit tussen 09:00u en 18:00u. Er is een maximum
van 6 huisbezoeken per dag ingesteld omdat de kwaliteit van een gesprek
primeert.
Je spreekt vlot Nederlands en je bent in staat om je taalgebruik aan te passen
aan de gesprekspartner.
Je werkt vlot met PC.
Je beschikt over een eigen wagen en GSM.
Je neemt de tijd om een grote hoeveelheid informatie en inzicht te verwerven,
waarbij je een totaalbeeld vormt van de situatie van de zorgbehoevenden.
Je bent in staat om onderbouwde standpunten in te nemen.
Je hebt een gezonde mensenkennis en legt makkelijk contact met anderen in
diverse situaties.
Je hebt een positieve levenshouding en een groot inlevingsvermogen.
Je handhaaft een rustige actieve luisterhouding met respect voor de persoon.
Je werkt nauwkeurig, gewetensvol en respecteert het beroepsgeheim.
Vereiste studies:
» Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C - voorheen korte type)
» Opvoeding
» Sociaal werk
» Master
» Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C - voorheen korte type)
» Gezondheid
» Professionele bachelor
» Psychologie - Sociaal werk
» Professionele bachelor
» Gezondheidszorg - Optiek - Lichaamsverzorging
» Licentiaten Universitair onderwijsTalenkennis: NEDERLANDS (zeer goed)
Werkervaring: Niet van belang
Dient in het bezit te zijn van rijbewijs type(s): B
Aanbod en voordelen:
Zelfstandige activiteit
Tijdregeling: Deeltijds - 8 uren per week
Dienstregeling: Dagwerk
Wat mag je van ons verwachten ...Een goed georganiseerde permanente ondersteuning door Mediwe via een
intensief opleidingstraject, werkoverleg en regelmatige coaching momenten.
Onze gebruiksvriendelijke internet applicatie maakt het mogelijk dat je het
plannen, de data en verantwoording van thuis uit kan ingeven.
Je hebt de vrijheid de huisbezoeken te plannen binnen de gangbare normale
uren.
Je wordt vergoed per huisbezoek zonder extra kilometervergoeding in je eigen
regio (straal van +/- 30km om je woonplaats). Mocht het voorkomen dat je
gevraagd wordt om uitzonderlijk buiten regio te werken dan krijg je hier een
correcte vergoeding voor.
We vormen een hecht team met allemaal fijne collega’s, 4 maal per jaar,
steeds op dinsdagen gaan onze verplichte teamvergaderingen door en
jaarlijks organiseren we een teambuilding.
Plaats tewerkstelling:

Regio: Straal van +/- 30km rond uw woonplaats.

Solliciteren:
E-mail met cv t.a.v Mevr. Martine Claes - e-mail: martine.claes@mediwe.be

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij martine.claes@mediwe.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Straal van +/- 30km rond uw woonplaats
Sneeuwbeslaan 20
2610  Keerbergen