Instructeur-coach winkel Torhout (M/V) - voltijdse vervanging

Instructeur/coach winkel Torhout
(Vervanging – tot 31/08/2019)


Functiedoel:
Samen met uw collega staat u in voor de dagdagelijkse aansturing van de winkel (incl. eco cafe).
U bent verantwoordelijk voor specifieke afdelingen en deelaspecten (in overleg met uw collega en/of directie). U staat in voor de organisatie en opvolging van de winkelprocessen en voor de coaching van de medewerkers.


Takenpakket:
Samen met uw collega staat u in voor:
• De algemene coördinatie van de winkel:
- Opmaak en opvolging van werkplanning
- Organisatie van communicatie en overleg met doelgroepmedewerkers
• Coaching van de doelgroepmedewerkers:
- Eerste aanspreekpunt voor doelgroepmedewerkers
- Technische ondersteuning/begeleiding in dagelijkse jobuitvoering
- Werving en selectie van doelgroepmedewerkers
- Organisatie, uitvoering, opvolging van functionerings- en evaluatiegesprekken
• Aansturing van de winkelprocessen (aanvullen winkel, klantencontact, verkoop, registratie en administratie):
- Technische leiding over het buffermagazijn, magazijn verkochte goederen en binnengebrachte goederen
- Het organiseren van efficiënte goederenbehandeling
- Het aansturen van het eco cafe
• Het commercieel beleid (binnen een afgesproken kader) binnen de eigen winkel:
- Uitvoeren promotieplan
- Uitvoeren en opvolgen van kwaliteitsleidraad en -normen
• De financiële verantwoordelijkheid voor winkel (kassa, verkoop)
• Een actieve duo-werking uitbater –instructeur:
- Actieve samenwerking, informatie-uitwisseling, ....


Belangrijke competenties:
• Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel:
- Een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van laaggeschoolden, langdurig werklozen
- Ervaring, kennis en/of interesse van/voor tweedehandsproducten (kledij, huisraad...)
• Commerciële feeling en klantgerichte ingesteldheid
• Sterke communicatieve vaardigheden
• Leidinggevende capaciteiten
- Omgaan met conflicten, groepsdynamica,...
• Organisatorische vaardigheden:
- Kunnen plannen, organiseren en delegeren
• Teamspeler:
- Kunnen samenwerken met collega's
- Kunnen omgaan met doelgroepwerknemers
• Administratieve vaardigheden: kennis van MS Office (Word, Excel...)
• Over een goede fysieke conditie beschikken


Opleiding, ervaring, bereidheid:
• Ofwel A1 met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder...) en sterke commerciële interesse/feeling/ervaring
ofwel een A1 commercieel diploma met sterke (ped)agogische interesse/feeling/ervaring
ofwel gelijkwaardig door sterke ervaring
• Ervaring werkbegeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt
• Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroepwerknemers
• Politiek neutraal handelen in de jobuitvoering

Arbeidsvoorwaarden:
• Wedde: Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01
• Maximum 5 jaar nuttige anciënniteit
• Voltijdse tewerkstelling (38 uren per week)
• Zaterdagwerk: 1 op 2 zaterdagen in een vast schema + occasioneel aanvullend zaterdagwerk (verlofperiode, ziekte collega)
• Plaats van tewerkstelling: Torhout + bereid in te springen in andere vestigingen van De Kringwinkel Midwest (Tielt, Izegem, Roeselare)
• Onmiddellijke Indiensttreding tot 31/08/2019 (voorziene werkhervatting vervangen persoon)


Procedure:
• Schriftelijke kandidatuur + CV doormailen naar els.planckaert@dekringwinkelmidwest.be

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Vlaamse Gemeenschap 22/6 - Barema C4 van PC327.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij els.planckaert@dekringwinkelmidwest.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen, vestiging winkel Torhout
Industrielaan 27a
8820  Torhout