Internal Communication Officer (m/v/x)

CONTEXT

Dokters van de Wereld België is een medische niet-gouvernementele organisatie (ngo), lid van het internationaal netwerk Dokters van de Wereld. Onze ngo draagt zorg voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, slachtoffers van natuurrampen, vluchtelingen, minderheidsgroeperingen, straatkinderen en al wie van gezondheidszorg uitgesloten is. Als internationale solidariteitsorganisatie legt Dokters van de Wereld getuigenis af van de obstakels voor zorgtoegang en de inbreuken tegen de rechten van de mens en de menselijke waardigheid en zet acties op in verschillende landen waaronder België, waar de vereniging dagelijks mensen verzorgt die van medische zorg uitgesloten zijn.

DOEL VAN DE FUNCTIE

Het beleid van de Interne Communicatie van de organisatie opstellen
om
haar toe te laten haar cultuur te ontwikkelen door met al haar leden in de ruimste zin van het woord (medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, beheerders, leden, partners) op een coherente en doeltreffende manier te communiceren.

BELANGRIJKSTE TAKEN

Onder het beheer van de Directie algemene diensten zorgt de interne communicatieverantwoordelijke voor het verspreiden van de interne communicatie binnen Dokters van de Wereld.

Als interne communicatieverantwoordelijke
in samenwerking met het Directiecomité acties en inhoud van de interne communicatie bepalen
om
mee de doelstellingen te helpen ondersteunen voor een duidelijke communicatie aan al haar leden in de ruimste zin van het woord.

Voorbeelden van taken:
• beheer van de mailbox «com.Interne@medecinsdumonde.be»
• teamvergaderingen organiseren d.i. logistieke aspecten, inhoud aanleveren, begeleiden,...
• intranet aanvullen en verder ontwikkelen samen met de IT-dienst (ontwerp, inhoud, organisatie, toegang,...)
• de impact van het intranet evalueren (statistieken analyseren,...) en verbeteringsmogelijkheden voorstellen
• nieuwe medewerkers onthalen en briefen (strategisch plan voorstellen, communicatiemiddelen, huisstijl, documentbeheer, rondleiding in het gebouw,...)

Als verantwoordelijke voor de publicaties
aangepaste berichten verspreiden
om
aan de beweging aangepaste informatie te leveren in functie van het doelpubliek.

Voorbeelden van taken:
• de interne communicatieberichten opstellen en verspreiden (in & out, leefregels, uitnodigingen voor activiteiten...), vorm en ondersteuning bepalen, aangepast aan de inhoud (d.i. Inhoud van visuals, wenskaarten versturen, standaardvragen, bijvoorbeeld via hulpmiddelen als «snel inschrijven», «Google form», ...)
• de verslagen van sommige vergaderingen opstellen, vertalen en publiceren (directiecomite, maandelijkse ploegvergaderingen,...)
• De interne communicatie in de twee landstalen (FR/NL) verzorgen, door de boodschappen systematisch in de twee talen te vertalen)
• Elektronische archivering up to date houden van verschillende informatiekanalen (bijvoorbeeld de server actueel houden)
• de distributielijsten in Outlook actueel houden, lijst van de beheerders, leden;
• middelen verspreiden ter bevestiging van de eigen identiteit van de organisatie (bijvoorbeeld via brochures, video's)

Als lid van de Algemene diensten en van de «Mobilisatie»
actief meewerken aan de voorbereidingen van interne events
om
ervoor te zorgen dat ze in de beste omstandigheden kunnen verlopen.

Voorbeelden van taken:
• Meewerken aan de organisatie van diverse events (Algemene Vergadering, zomeruniversiteit, infolunchen, middagdebatten, Raad van Bestuur, teambuilding...)
• actief deelnemen aan transversale vergaderingen (de Algemene diensten met andere departementen/projecten van de Directie Campagne en Operaties, d.i. ploegvergaderingen van project Antwerpen ondersteunen)
• actief deelnemen aan startmodules (bijvoorbeeld als animator op de Start day)
• back-up van de directiesecretaresse (PV van de CA)

Deze verantwoordelijkheden worden specifiek en transversaal toegekend op basis van een individueel jaarlijks actieplan, opgesteld in overleg tussen de verantwoordelijke en de betrokken medewerker.

UW PROFIEL

• Je hebt een Bachelor als Vertaler FR/NL of een Specialisatie in Interne communicatie.
• Je beheert verschillende redactie- en presentatietechnieken (journalistieke stijl, voor intranet...)
• Je beheert verschillende softwareprogramma's (Pack Office 365, Suite Open Office...) en online publicatiemiddelen.
• Je hebt een schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands EN het Frans, kennis van het Engels is een plus.
• Teamwork schrikt je niet af.
• Mobilisatie en NGO problematieken liggen je nauw aan het hart.
• Je hebt een goede kennis van de werking van de organisatie (formeel en informeel) en haar activiteiten (kernactiviteiten...)
• Je hebt uitstekende sociale vaardigheden, je kan in het publiek het woord voeren en je kan vergaderingen voorzitten.
• Je hebt goede organisatorische en structurele vaardigheden voor een optimale werkorganisatie.
• Je bent betrouwbaar en betrokken.

WIJ BIEDEN

• Een halftijds contract van onbepaalde duur (liefst met een begin op 1 september 2018).
• Een brutosalaris van 1.159,37 € voor een halftijds contract met 0 jaar ervaring. Erkenning van relevante ervaring.
• Maaltijdcheques en terugbetaling van openbaar vervoer.
• Een dynamische en internationale werkomgeving.
• Een strategische functie, verrijkend en doorslaggevend voor de projecten van Dokters van de Wereld-BE.

HEB JE INTERESSE?

Wil je ons team graag versterken, stuur uw CV en motivatiebrief adhv online sollicitatie via de onderstaande link, voor 15/08/2018:
https://www.doktersvandewereld.be/kandidatuur-2018-07-hq-internal-communication-officer

Enkel de kandidaten geselecteerd voor een interview, zullen gecontacteerd worden. Dvdw bedankt u hartelijk voor de interesse die u toont voor onze organisatie en wenst u veel succes in uw verdere loopbaan.
Dvdw behoudt zich het recht voor om de vacature vroegtijdig af te sluiten. Bedankt voor uw begrip, hiervoor.

 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: van 1.159,37 € voor een halftijds contract met 0 jaar ervaring. Erkenning van relevante ervaring.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
DvdW
Kruidtuinstraat 75
1210  Bruxelles