Interviewer/Administratief assistent

Ben je jonger dan 26 jaar?

Ben je sociaal en empathisch ingesteld en ben je communicatief sterk?

Heb je interesse in de vluchtelingen- en terugkeerproblematiek en spreekt direct contact met mensen van andere culturen je aan?

Lees dan snel verder, want misschien ben jij één van de medewerkers die wij zoeken!

De Asiel- en Migratiediensten van de FOD Binnenlandse zaken zijn op zoek naar 2 profielen. Rekening houdend met jouw profiel en interesse, word je tewerkgesteld in één van volgende functies:

Als interviewer bij Dienst Vreemdelingenzaken sta je in voor de intakegesprekken van de verzoekers om internationale bescherming:

 • Je zorgt voor de inschrijvingen van nieuwe verzoekers om internationale bescherming in het opvangcentrum ‘Klein Kasteeltje’ van Fedasil.
 • Je legt de verzoekers om internationale bescherming uit wat van hen verwacht wordt bij het interview.
 • Je verzamelt de nodige informatie om te kunnen vaststellen of België verantwoordelijk is voor de asielaanvraag.
 • Je neemt een kort interview af van de verzoekers om internationale bescherming (al dan niet met een tolk) om hun identiteit en reisroute vast te stellen en te peilen naar hun vluchtmotieven.
 • Je neemt de bewijsstukken die de verzoekers om internationale bescherming aanbrengen in ontvangst.
 • Je maakt verslagen van de interviews op en stuurt deze ter beslissing door aan de supervisor.
 • Je stuurt alle gegevens door naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, opdat een grondig onderzoek van de asielaanvraag kan worden verdergezet.Als administratief ondersteunende kracht bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen:

 • Interpreteer en encodeer je gegevens in de databank
 • Beheer je het klassement
 • Stel je brieven op zoals de kennisgeving van het beroep aan de Minister en oproepingsbrieven
 • Behandel je de inkomende en uitgaande briefwisseling
 • Bereid je het dossier voor de rechter voor en maak je de dossiermap op
 • Maak je de zittingsrol op
 • Beantwoord je de telefoon
 • Handel je eenvoudige en/of routinematige klachten en vragen snel af teneinde de klant/burger snel en efficiënt een oplossing te bieden

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functies wil vormen, klik dan hier voor de filmpjes van Dienst Vreemdelingenzaken en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Profiel

Je dient in het bezit te zijn van een diploma hoger secundair onderwijs

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden.

Pluspunten:

 • Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt kennis van vreemde talen en vreemde culturen.
 • Je hebt een gezonde interesse in de vluchtelingen- en terugkeerproblematiek.
 • Je hebt een goede kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, …).

Een goede motivatie vinden wij heel belangrijk!

Je waakt erover dat je dienstverlening aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. 
Wanneer je in contact komt met het publiek vermijd je dat het vertrouwen van het publiek in je volledige neutraliteit, in je bekwaamheid of in je waardigheid in het gedrang zou komen. Dit doe je door elk woord, elke houding en elk voorkomen te vermijden dat dit vertrouwen zou kunnen schaden.

Aanbod

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1 .

Wij bieden een startbaanovereenkomst. Deze overeenkomst loopt maximaal tot het einde van het kwartaal waarin je 26 wordt. 

Loon 
Minimum aanvangswedde: 24.364,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen jaarlijks verlof
 •  

 • Deze plaatsen worden opengesteld in het kader van een door het AMIF gefinancierde project “geïntegreerde benadering Internationale Bescherming”, en zijn gebaseerd op een interne analyse van de noden voor een periode van 12 maanden. Indien er zich evenwel onvoorziene evoluties voordoen in het kader van de evolutie aanvragen voor internationale bescherming, kunnen de personen die worden geworven flexibel worden ingezet tussen de ketenpartners, daar waar de nood voor versterking het meest dringend is.

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: 24.364,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen)
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij lieselotte.couck@ibz.fgov.be
  met referentie Rosetta - Nederlandstalig Interviewer/Administratief assistent DVZ/RvV
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Dienst Vreemdelingenzaken
Leuvenseweg 1
1000  Brussel