Inwonend gezin voor opvanghuis De Klink vzw

De Klink

In opvanghuis De Klink (een samenwerking tussen MFC de Hagewinde en vzw Lia) wonen 7 jongeren met een kwetsbare achtergrond. Ze volgen er een traject dat hen voorbereidt met het oog op zelfstandig wonen in de toekomst en worden begeleid door een team van professionele begeleiders en vrijwilligers. Daarnaast kunnen zij ook terecht bij een inwonend gezin voor een babbel of luisterend oor. Momenteel zijn we op zoek naar een gezin die zijn intrek wil nemen in het opvanghuis en wil fungeren als warme en betrouwbare buur voor de jongeren die in De Klink wonen.

Het inwonend gezin…

 • bestaat uit minimaal 1 volwassen persoon (met of zonder kinderen) die op een verantwoordelijke, gezonde manier in ‘t leven staat en vlotte contacten heeft met de Lokerse en/of ruimere sociale context.
 • stelt zich op als een goede, betrouwbare buur.
 • heeft een open deur-cultuur, zonder zich onder de voet te laten lopen en/of intrusief te zijn.
 • kan luisteren naar de dagelijkse verhalen zonder zich geroepen te voelen begeleidingstrajecten op te zetten.
 • bewaakt mee de huisregels en kan/durft zo nodig grenzen trekken.
 • heeft informatieplicht naar de begeleiding rond regelovertredingen en verontrustende thema’s.
 • is communicatief naar de bewoners en begeleiders.
 • sluit beperkt aan op de overlegvergadering van de professionele begeleiders (vb 1x per maand).
 • sluit aan op gezamenlijk eetmomenten (vb 1x per 14 dagen).
 • is voldoende aanwezig om zijn taak te kunnen opnemen. Dit betekent dat een vakantieperiode van een 4-tal weken en af en toe een weekendje weg perfect geaccepteerd worden; een wereldreis van 3 maanden dan weer niet.
 • communiceert open en duidelijk rond aan- en afwezigheden naar de bewoners en de begeleiders.
 • kan in noodsituaties beroep doen op de ondersteuning vanuit de pedagogische permanentie.
 • engageert zich onder de vorm van een vrijwilligerscontract.

De verwachtingen

 • Het inwonend gezin onderhoudt de toegewezen ruimtes (een living, keuken, 2 slaapkamers, badkamer en een privéterras) als een “goede huisvader”.
 • Het inwonend gezin kan gebruik maken van de gemeenschappelijke inkomhal ifv fietsenstalling.
 • Het inwonend gezin betaalt maandelijks een vergoeding van 300€ en krijgt hiervoor dus de toegewezen ruimtes, verwarming, elektriciteit, water, telefoon en internet. Indien er omwille van professionele of andere redenen een meer dan gemiddeld gebruik zou zijn, worden hierover specifieke afspraken gemaakt.
 • Het inwonend gezin kan een attest goed zedelijk gedrag, type 2 voorleggen.
 • Het inwonend gezin sluit een familiale en persoonlijke brandverzekering af

Interesse

Schriftelijk solliciteren via MFC De Hagewinde, Poststraat 6, 9160 Lokeren – bij Marleen Laureys, pedagogisch directeur (marleen.laureys@hagewinde.be, 09 337 89 00).

Details
 • Vrijwilligerswerk
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij marleen.laureys@hagewinde.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie
 • 09 337 89 00
Werkgever
MFC De Hagewinde
Poststraat 6
9160  Lokeren