Jappaleh Foundation

Jappaleh Foundation is een non-gouvernementele organisatie die voornamelijk actief is in Afrika op het gebied van ARMOEDEBESTRIJDING & GEZONDHEIDSZORG.

Dit doen we o.a. door:

- het zorgen voor DRINKWATERVOORZIENINGEN hoofdzakelijk bij scholen;

- het bouwen van SANITAIRE INSTALLATIES;

- het bewust maken van de noodzaak van HYGIƋNE;

- het verstrekken van STUDIEBEURZEN & MICRO-KREDIETEN;

- het bevorderen van voedselzekerheid & werkgelegenheid o.a. door onze LANDBOUWPROJECTEN.

 

Jappaleh Foundation

Xaverianenplantsoen 71
2300 Turnhout
Telefoon: 0032477426200
Contacteer Jappaleh Foundation