Jeugdanimator

Werkcontext & taakomschrijving :

De jeugddienst Anderlecht maakt deel uit van de Nederlandstalige Cultuur- en Jeugddienst. De jeugdanimator geeft in samenwerking met de jeugdconsulent het jeugdwerk in Anderlecht vorm.

De jeugdanimator zal hoofdzakelijk worden ingezet in het ViaVia Huis in de Veeweidestraat 78, 1070 Anderlecht. Het ViaVia-Huis is een plek voor en door tieners en jongeren uit Anderlecht en omgeving, ongeacht hun geslacht, cultuur, geaardheid, thuissituatie, ... Een vrijplaats waar ze zelf het initiatief kunnen nemen en deel kunnen nemen aan activiteiten.

In het ViaVia-Huis gaat de Anderlechtse jeugddienst aan de slag met tieners (12 tot 15 jaar), en jeugdhuis Satomi met jongeren (16 tot 22 jaar). Er worden wekelijks momenten aangeboden waarin de tieners en jongeren hun tijd zelf invulling kunnen geven. Daarnaast worden er ook socio-culturele activititeiten aangeboden met een focus op talentenontdekking, plezier en experiment.

Het ViaVia-Huis is ingericht met polyvalente ruimtes. Deze kunnen gratis gebruikt worden door jongeren, tieners, maar ook jeugdwerkers en jeugdorganisaties.

Het ViaVia-Huis streeft naar:

> een open en levendige plek zijn waar van alles kan en gebeurt, waar tieners en jongeren zich thuis voelen en met hun idee├źn en vragen (onder meer over jongerenwelzijn) terecht kunnen;
> het gratis aanbieden van ruimten aan jongeren (en jeugdwerkers) uit Anderlecht en omstreken om o.a. te repeteren, projecten uit te werken, activiteiten te organiseren, samenkomsten te organiseren, enz.
> het faciliteren van ontmoeting, kruisbestuiving en co-creatie.
> regelmatige samenwerking tussen de tieners en de jongeren onderling, maar ook met de gebruikers van de ruimtes

De jeugdanimator:

> ontwikkelt en begeleidt animaties en ateliers in het ViaVia Huis
> gaat proactief op zoek naar het doelpubliek
> weet de noden en interesses van de Anderlechtse tieners te detecteren en het aanbod van het ViaVia Huis hierop af te stemmen
> opent het huis enkele dagen en avonden per week
> is het aanspreekpunt voor de tieners en ouders die langskomen
> is het aanspreekpunt voor de jeugdwerkorganisaties en andere partners
> zet participatieve processen op en bewaakt continue dat er inspraak is van de tieners
> volgt de verhuur van de ruimtes op: afspraken maken, inplannen, ziet toe op het goede verloop van het gebruik van de ruimtes
> zorgt voor de externe communicatie naar de tieners toe via onder andere sociale media
> helpt mee met andere projecten van de cultuur- en jeugddienst

Profiel :

> gaat vlot om met jeugd in het algemeen en voelt zich als een vis in het water tussen een jeugdig gezelschap
> legt vlot contacten met jeugd en ouders en straalt vertrouwen uit
> heeft ervaring met het uitwerken en begeleiden van animaties en ateliers voor tieners en jongeren
> is vertrouwd met Brussel en met het jeugdwerk
> is een krak in online communicatie en sociale media
> neemt verantwoordelijkheid en draagt zorg voor het publiek, het materiaal en de ruimtes van het ViaVia Huis
> is creatief, enthousiast, sociaalvaardig, nauwgezet en stipt
> heeft zin voor initiatief, is verantwoordelijk en kan zelfstandig werken
> is flexibel in taken en uren en bereid tot avondwerk en occasioneel weekendwerk

Vereisten:

Behaalde een diploma secundair onderwijs
uittreksel uit het strafregister model 2 bij aanwerving
Nederlands is de werktaal, een goede mondelinge kennis van het Frans is wenselijk

Aanbod:

Werken in een van de grootste gemeenten van het land met gemotiveerde en hulpvaardige collega's aan een afwisselend takenpakket met een grote maatschappelijke meerwaarde.

Voor onmiddellijke indiensttreding

Contract : Barema voor een functie in de openbare sector van niveau C met tweetaligheidspremie  (voor de houders van het taalbrevet Selor)
Uurrooster : voltijds, met regelmatig avondwerk
Collectieve hospitalisatieverzekering
Tussenkomst in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer (cf. Reglement)

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Barema voor een functie in de openbare sector van niveau C met tweetaligheidspremie (voor de houders van het taalbrevet Selor)
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jeugd@anderlecht.brussels
    met referentie jeugdanimator - Cultuur en Jeugd NL
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Gemeente Anderlecht
Raadsplein 1
1070  Anderlecht