Jeugdwelzijnswerker

CAW

Noord-West-Vlaanderen zoekt een Jeugdwelzijnswerker Route 36 / Brugge 3

Je maakt deel uit van het team jongerenwerking ’t Salon en van het samenwerkingsverband Brugge(n) voor Jongeren, Route 36, dat zijn vaste stek heeft in Route 36, Vlamingdam 36, Brugge

CAW Noord-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie die hulp biedt op verschillende levensdomeinen.  Wij informeren, adviseren en bieden deskundige hulp aan om het welzijn en de levenskwaliteit van mensen uit de regio te versterken. We signaleren maatschappelijke problemen en situaties van verontrusting en bouwen via preventie mee aan de opbouw van een zorgzame samenleving. We brengen onze hulpverlening dicht bij de mensen en hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. We vertrekken vanuit een groot vertrouwen in de krachten en groeikansen van cliënten en hun omgeving. Het CAW kan daarvoor rekenen op ongeveer 250 gemotiveerde medewerkers.

Je kunt uitgebreid met ons kennismaken op www.cawnoordwestvlaanderen.be.

De teams zijn de uitvalsbasis voor de medewerkers. Met vertrouwen als basishouding, respectvolle omgang, open en duidelijke communicatie naast waardering en erkenning van de kwaliteiten en talenten streven we naar een sterke collegialiteit en samenwerking binnen en tussen de teams.

We zijn op zoek naar iemand die ten volle achter onze missie en visie staat en die verschillende competenties in huis heeft.

Onze nieuwe collega is iemand die:

-  gedreven en geëngageerd is vanuit de overtuiging dat je het verschil kan maken door een solidaire opstelling met kwetsbare mensen.

- cliëntgericht is door de vragen en behoeften van de cliënt centraal te stellen rekening houdend met de doelstellingen van het team.

- integer is en consequent handelt naar de waarden en omgangsregels van de functie en het CAW.

- zelfstandig kan werken in verbinding met collega’s en verantwoordelijkheid kan nemen,

- op een creatieve wijze hindernissen en problemen oplost.

- getuigt van een cultuursensitieve basishouding.

- intern en extern samenwerkt om een gezamenlijk resultaat op maat af te leveren.

- communicatief en sociaal vaardig is.

- een dynamische, innovatieve en flexibele instelling heeft.

Jouw opdracht:

Je bent het gezicht van Route 36 (www.bruggenvoorjongeren.be) in de regio Brugge 3, zijnde Zeebrugge, Lissewege en Zwankendamme. Deze functie is nieuw en de invulling ervan zal dynamisch vormgegeven worden in een samenwerkingsverband dat ook jong is. Dit initiatief bouwt voort op het WUK-kot, een werking die reeds aanwezig is. Jouw opdracht vraagt heel wat pionierswerk op verschillende fronten en wordt voornamelijk zelfstandig uitgevoerd. Netwerken behoort tot je dagelijkse taakinhoud naast de inzet op het bereik van jongeren op verschillende manieren. Via de jongerenwerking, gelegen in Zeebrugge, biedt je laagdrempelige vrijetijdsbesteding en ontmoeting aan maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 18 jaar (met mogelijkheid tot 21 jaar). Naast het organiseren van instuif, ontspannende en vormende activiteiten is er ook aandacht voor het persoonlijke verhaal en het individueel welzijn van de jongeren. De jongerenwerking werkt op maat en op het tempo van de jongeren en verwijst hen door naar een andere dienst indien nodig en met toestemming. De jongerenwerking wil de stem van maatschappelijk kwetsbare jongeren versterken en stuurt signalen uit die betrekking hebben op de leefwereld en de maatschappelijke situatie van kwetsbare jongeren.

Ons aanbod:

- Een uitdagende job met ruimte voor creativiteit, groei en professionele ontplooiing.

- Een voltijds contract (38 uur) van onbepaalde duur (de financiering loopt tot 31/12/2020 en is mogelijks verlengbaar).

- Functiegebonden loon volgens barema en relevante anciënniteit.

- indiensttreding is voorzien 6 augustus 2018

Specifieke voorwaarden:

-   Beschikken over een rijbewijs categorie B (ifv gebruik CAW-bestelwagen)

-   Getuigschrift van goed gedrag en zeden type 2

-   Bereidheid om op avonden te werken en op zaterdag

-   Flexibiliteit in het omgaan met onvoorziene omstandigheden, het mobiel werken over een bredere regio en de zelfstandigheid van de job

Meer info?

- Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Mieke Burggraeve, mieke.burggraeve@cawnoordwestvlaanderen.be, 0473/658.642

- Stuur voor zondag 1 juli 2018 een gemotiveerd schrijven en CV per e-mail t.a.v. Els Willems, directeur hulpverlening CAW Noord-West-Vlaanderen, naar sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be

Geïnteresseerd?

De selectiegesprekken gaan door op maandag 9 juli 2018 in Route 36, Vlamingdam 36 te Brugge. Bij selectie wordt u hiervoor uitgenodigd. 

 

 

De functieomschrijving kan u terugvinden op onze site www.caw.be 

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Functiegebonden loon volgens barema en relevante anciënniteit
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
CAW Noord-West-Vlaanderen vzw
Ruddershove 8
8000  Brugge