Jeugdwerker in De Kriekelaar

Wat doe je?

Als deskundige kinder-en jeugdwerking ben je mee verantwoordelijk voor de werking van kinderwerking Dada en het verbreden van het netwerk rond de kinderwerking. Je helpt mee aan de organisatie van de speelweken en de (kinder)activiteiten van De Kriekelaar.

Je opdrachten zijn:

 

Je staat mee in voor het coördineren, plannen, voorbereiden, organiseren, opvolgen en evalueren van de kinder- en jeugdwerking:

-          Je onderzoekt de mogelijkheden voor de opstart van een tienerwerking;

-          Je bedenkt nieuwe concepten, projecten en activiteiten en werkt deze uit voor het de kinderwerking;

-          Je organiseert de familie-events.

 

Je bouwt een netwerk uit met partnerorganisaties en bouwt contacten uit dierelevant zijn voor het centrum en de eigen werking:

-          Je legt gemakkelijk contacten met buurtbewoners, gebruikers, partners,… Je gaat actief op zoek naar bestaande (in)formele netwerken. Je overlegt regelmatig met de verschillende lokale partners in functie van de kinder-en jeugdwerking;

-          Je werft actief deelnemers, monitoren en cursisten voor alle activiteiten van Dada.

 

Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. jeugdwerk, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke ( lokaal cultuurbeleid) en hoofdstedelijke actoren:

-          Je neemt actief deel aan regionaal en hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van ontwikkeling regionale en bovenlokale jeugdwerking;

-          Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan de Raad van bestuur;

-          Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.

Je bent inzetbaar in de brede werking van het gemeenschapscentrum;

-          Je ondersteunt bij andere activiteiten van het centrum;

-          Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten;

-          Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke;

-          Je bent betrokken bij de opmaak van het nieuwe beleidsplan.

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

-          dienstbaar zijn

-          integer handelen

-          betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

-          mondeling vaardig zijn

-          schriftelijk vaardig zijn

-          samenwerken

Omgaan met informatie

-          problemen analyseren

-          oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

-          resultaatsgericht handelen

-          klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

-          plannen en organiseren

-          opvolgen van taken en processen

Functiegebonden competenties

-          netwerken

-          creatief handelen

-          flexibel reageren

-          omgaan met diversiteit

-          kennis van de Brusselse socio-culturele en jeugdwerk context is een pluspunt

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat!

Wat krijg je in ruil?

-          Een deeltijds (50%) vervangingsovereenkomst met ingang vanaf 1 februari 2019 voor de duur van de afwezigheid van de titularis (richtdatum en onder voorbehoud t.e.m. 31 december 2019)

-          Loonschaal B111 – Deskundige

-          Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement), een hospitalisatieverzekering en ruime vormingsmogelijkheden.

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van   je hoogst behaalde diploma/EVC-attest, ten laatste op 31/12/2018.
  Dat kan:

-        +per   post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy   Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

-        *of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘Jeugdwerker De Kriekelaar’

De   selectiegesprekken zijn gepland midden januari 2019 in de Emile Jacqmainlaan   135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog   een uitnodiging.

 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs.vgc@vgc.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
1000  Brussel