JEUGDWERKER KINDER- EN MEISJESWERKING (M/V/X )

Situatie:
JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugddienst met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad (jeugdwerk, kadervorming, jeugdculturele projecten,…), opleiding van werkloze jongeren en kansenverhoging voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op en af met mogelijkheden.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd  kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

De organisatie heeft 3 secretariaten: Brussel (inclusief een werking gericht op Vlaams-Brabant), Antwerpen en Gent. Meer info over JES vzw op www.jes.be

JES vzw  Antwerpen  is op zoek naar twee jeugdwerkers (m/v/x) voor de kinder- en meisjeswerking op Luchtbal of in Deurne.

Meer info over JES vzw op www.jes.be

Functieomschrijving:

 

 • Verdere uitbouw van het (vindplaatsgerichte) jeugdwerk
 • Doelgroep opzoeken op de plaatsen waar ze zich bevinden
 • Contact krijgen en kennis maken met hun situatie
 • Groepsgerichte vrijetijdsactiviteiten opzetten voor kinderen en meisjes
 • Dit activiteitenaanbod vormgeven, promoten, faciliteren en begeleiden
 • Contacten onderhouden met ouders, buurtbewoners en de verschillende gemeenschappen uit de buurt
 • Continu behoeften onderzoek bij lokale jongeren

Uitbouw gebeurt in nauwe samenwerking met de rest van het team

Profiel:

Kennis en ervaring

 • ervaring met jeugdwerk(methodieken)
 • inzicht in de leefwereld van kinderen en tieners (cultureel, sociaal,…)
 • oog voor talentontwikkeling
 • spelmethodologie en creatieve technieken

Vaardigheden

 

 • zelfstandig werken: structuur aanbrengen in de eigen taken
 • plannen en organiseren: doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven
 • jongeren durven aanspreken en vertrouwen geven
 • netwerken kunnen opbouwen en onderhouden
 • samenwerken: op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.
 • Conflicthantering: op een diplomatieke wijze omgaan met belangentegenstellingen
 • Probleemanalyse: Problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen; mogelijke oorzaken van problemen zien

Houding en gedrag

 • inlevingsvermogen: zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.
 • flexibel: zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen.
 • voorbeeldfunctie
 • loyaal
 • vasthoudendheid:volhardend zijn en bij tegenslag vasthouden aan de ingezette koers.
 • sportief
 • flexibele houding tav avond en weekendwerk

Aanbod:

 • een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Barema PC 329
 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief
 • Professionele ontwikkelingskansen in een dynamische organisatie.
 • Aandacht voor de balans werk en privéleven dankzij flexibele werkuren, flexibele recuperatie overuren
 • Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job

Meer info vanaf 27/08

Thomas Surmont

thomas.surmont@jes.be  0492/ 46 29 97


Jeroen De Schutter 

jeroen.deschutter@jes.be 0479/ 992 953

 

Geïnteresseerd?

Gelieve duidelijk in je brief aan te geven voor welke functie je solliciteert

Je motivatiebrief en CV  stuur je voor 13 september naar

JES vzw
t.a.v. Els Van Effelterre
Werkhuizenstraat 3
1080 Brussel
of
job.antwerpen@jes.be


VOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP

 

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: PC 329
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij job.antwerpen@jes.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
JES vzw
Borgerhoutsestraat 34
2018  Antwerpen