Jobstudent - Begeleid(st)er Wooncentrum

De Poel is een sociaal bewogen, professionele, persoons- en welzijnsgerichte onderneming voor volwassenen met een mentale beperking. Zij kunnen bij ons terecht voor zowel dagondersteuning als woonondersteuning op volgende locaties: Schepdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius Rode (dagcentra) en in Ternat en in Ruisbroek (wooncentra). Wij zijn door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) vergund als zorgaanbieder.

Functieomschrijving

Voor ons wooncentrum te Ternat, zijn we op zoek naar een tijdelijke voltijdse begeleid(st)er om het huidig team te versterken.

De functie omvat de volgende deelgebieden:

•Opnemen van de zorg voor de cliënt rekening houdend met zijn draagkracht op alle mogelijke levensdomeinen: emotioneel welbevinden, interpersoonlijke relaties, materieel welzijn, fysiek welzijn, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling en deelname aan de samenleving •Coachen en ondersteunen van de cliënt vanuit zijn of haar zorgvraag conform de visie, doelstellingen, methodiek en het kwaliteitshandboek •Bewaken en opvolgen van het algemeen welzijn en de levenskwaliteit van de cliënten •Emancipatorisch werken naar de gebruiker toe door betrokkenheid en inspraak van alle cliënten te maximaliseren en een maximale sociale inclusie en integratie na te streven •Werken vanuit de ondersteuningsvragen via dagdagelijkse omgang, individuele gesprekken en het handelingsplan •Het voorzien in voorbereidingen voor bepaalde activiteiten of projecten in samenspraak met de Coördinator van het centrum •Het instaan voor het vervoer van cliënten als Chauffeur of als Begeleider op de bus op de daartoe aangeduide dagen en momenten •Participeren aan de toegewezen thematische werkgroepen of ateliers.

Profiel

De persoon die we zoeken is openhartig, open van geest, betrouwbaar en integer. Hij/zij komt onze cliënten zelfzeker tegemoet en beschikt hierbij over goede communicatievaardigheden om onze cliënten optimaal te kunnen begeleiden. Geschikte kandidaten zijn flexibel en enthousiast om het team te versterken en bij te leren in een innovatieve organisatie. Bovenal verwachten we iemand met een intrinsieke interesse in onze doelgroep van cliënten en die hen helpt om van elke dag, een gelukkige dag te maken.

Aanbod

Een contract van bepaalde duur met kans op verlenging.  De functie wordt verloond volgens barema van PC319 met variabele toeslagen voor avond- en weekendprestaties. Aanvullend geniet de medewerker van een groepsverzekeringsplan en hospitalisatieverzekering.

Interesse?

Mail ten laatste op 12 juli 2019 je motivatiebrief en cv mail naar sophie.geers@vzwdepoel.be

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Sophie Geers op, T 0484/58.90.08

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sophie.geers@depoelvzw.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Ternat
Zwaluwlaan 7
1742  Ternat