JOBSTUDENT: medewerker kinderwerking juni of september

Met Buurtcentra Leuven zijn we actief in vijf aandachtsbuurten in Leuven. In vier van de vijf buurten organiseren we een kinderwerking met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De kinderwerking is na school open en is voor de kinderen uit de buurt hun tweede thuis. Voor De Kettekeet in Sint-Maartensdal, Ketteland in Hoogland en kinderwerking Casablanca zoeken we een medewerker voor de dagelijkse werking in juni en september. Naast animatie, activiteiten en projecten bieden we ook huiswerkbegeleiding. De kinderwerkingen zijn er voor lagereschoolkinderen uit de buurt en in De Kettekeet ontvangen we ook kleuters.

Functieomschrijving

Dagelijks naschoolse werking organiseren:
• Overzicht bewaken;
• Aanwezigheden van de kinderen registreren;
• Vieruurtjes voorzien;
• Activiteiten en vrij spel begeleiden;
• Huiswerkbegeleiding;
• Vrijwilligers werven en opvolgen;
• Orde en netheid bewaken (proper lokaal voorzien en materiaal op orde houden);
• Samenwerken met kinderwerkers, vrijwilligers en stagiairs;
• Aanspreekpunt zijn voor ouders en kinderen;
• Vrijwilligers ondersteunen in het omgaan met kinderen;
• Uitstappen en activiteiten organiseren samen met de kinderwerker;
• Inventaris van spelmateriaal opmaken.

Voorbereiding op het zomerspeelplein (juni):
• Werving van animatoren;
• Organiseren van daguitstappen;
• Basismateriaal voor het speelplein voorzien;
• Opbouw en infomoment speelplein organiseren;
• Administratie voor het zomerinschrijvingen (naametiketten, Kwandoo, flyer voor maken en versturen, ...).

Heropstart naschoolse werking (september):
• Inschrijvingen van de naschoolse werking (september);
• Verwelkoming van nieuwe kinderen (september);
• Activiteiten en vrij spel begeleiden;
• Huiswerkbegeleiding.

Gezien de huidige omstandigheden, zal het implementeren van de maatregelen rond COVID-19 in de werking een dagelijkse opdracht zijn.

Profiel:
• Je volgt een opleiding in de sociale of pedagogische sector
(Sociale Readaptatiewetenschappen, Sociaal Cultureel Werk, Toegepaste Psychologie, Lerarenopleiding, Opvoedkunde, Jeugd- en
gehandicaptenzorg...) of een attest hoofdanimator;
• Je hebt ervaring met het werken met kinderen;
• Je hebt kennis genomen van de theorie van nieuwe autoriteit van H.Omer;
• Je kan goed samenwerken in een team;
• Je bent flexibel (soms avond-/weekendwerk);
• Je bent verantwoordelijk;
• Je kan zelfstandig werken;
• Je bent enthousiast;
• Je beschikt over de nodige communicatieve en sociale vaardigheden;
• Je bent in het bezit van een uittreksel uit het strafregister model 596.2 (oude
model 2, gratis aan te vragen bij het stadskantoor of gemeentehuis).

Plaats van tewerkstelling

Kinderwerking De Kettekeet
Rijdende Artillerlielaan 6
3000 Leuven

Kinderwerking Ketteland
Hoogland 69
3000 Leuven

Kinderwerking Casablanca
Lolanden 16
3010 Lolanden

Hoe solliciteren?

1. Ga naar volgende link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=huOfwPdce0-M15wohv-lINRWOUyZ5OxIsqfIsI32EfJUN1pNSUJTV1JPQkdIRTQ3OU1GRkVFSzcwMC4u

2. Geef duidelijk aan waar je wil werken:
"Werken met kinderen bij buurtwerk (Profiel: minstens 18 jaar, je volgt of volgde een opleiding in de sociale of pedagogische sector zoals sociale readaptatiewetenschappen, sociaal cultureel werk, toegepaste psychologie, lerarenopleiding, opvoedkunde, jeugd- en gehandicaptenzorg, je hebt ervaring met werken met kinderen bij bv. speelplein, jeugdwerk ...)"
Solliciteren voor juni kan tot en met 25/05/2020. De sollicitatiegesprekken zullen door gaan 28 mei 2020.

Vragen? Contacteer: sarah.delcourt@leuven.be.

Afhankelijk van de maatregelen rond COVID-19 nodigen we u uit voor een (online)gesprek.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sarah.delcourt@leuven.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Buurtcentra Leuven
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000  Leuven


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.