Jobstudenten

Natuurwerk vzw is een sociaal economiebedrijf waarin natuurwerkers opgeleid en begeleid worden om voor gemeenten en derden bossen, landschappen en natuurparken te onderhouden. Op die manier werken we concreet aan natuur en duurzame tewerkstelling.


Natuurwerk vzw zoekt jobstudenten in de regio Puurs (m/v)

Taakinhoud:

Samen met collega’s sta je in voor het natuur - en groenbeheer- en onderhoud. 

• Bossen, parken, groenzones, natuurgebieden aanleggen en/of onderhouden
(o.a. bomen en planten snoeien, dunnen, maaien, wieden, ...)
• Bepaalde planten, boomsoorten en onkruid selectief verwijderen
• Wegen, paden, bermen en grachten onderhouden
• Grasvelden, hagen, zwerfvuil, maaisel, snoei- en dunningsafval ruimen 
• Recreatieve en andere infrastructuur maken, plaatsen en onderhouden

Jouw profiel:

• Interesse voor de natuur en motivatie voor de job
• Graag buiten werken
• Graag fysiek werk doen, met de handen werken
• Over een goede fysieke conditie beschikken 
• Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid
• Geen specifieke studievereisten
• Basiskennis van het Nederlands (zowel spreken als begrijpen)
• In aanmerking komen om als student te werken + een recent attest van student@work.be.
• Minstens 18 jaar zijn als de tewerkstelling start

Wat bieden we jou?

• Studentenovereenkomst 
• Arbeidsritme: van maandag t.e.m. vrijdag van 7u30-16u, bij voorkeur in de zomervakantie, andere periodes zijn ook bespreekbaar
• Verloning volgens Paritair Comité 145.04 
• Werkkledij tijdens de periode van tewerkstelling
• Mogelijkheid om ervaring en kennis op te doen over natuur, planten/bomen
• Een degelijke omkadering
• Vertrekplaats tewerkstelling: Puurs

Solliciteren:

Stel je kandidaat door middel van een motivatiebrief + C.V. die je bezorgt aan:

Natuurwerk vzw, t.a.v. Tanja, Campus Blairon 714, 2300 TURNHOUT of via e-mail aan job@natuurwerk.be

Gelieve er duidelijk bij te melden welke periode je verkiest.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij job@natuurwerk.be
  • Indiensttreding:
Werkgever

Campus Blairon 714
2300  Turnhout