Join For Water zoekt Algemeen Directeur

Join For Water (Protos vzw) is politiek en ideologisch ongebonden en is de enige (erkende) Belgische Niet-Gouvernementele Organisatie die zich voluit focust op water, en alles wat daar bij komt kijken. En focus is nodig: 1 op 10 mensen heeft nog geen toegang tot drinkwater en 1 op 3 mist een eigen toilet. Dankzij Join For Water en zijn partners krijgen jaarlijks tienduizenden mensen toegang tot duurzame oplossingen voor drinkwater, sanitair en hygiëne, of water voor landbouw. In België zet Join For Water in op het verkleinen van de watervoetafdruk, want onze consumptie zet ook elders watervoorraden onder druk. Meer info: www.joinforwater.ngo.

Join For Water (Protos vzw) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een

Algemeen directeur (m/v/x)

Met standplaats te Gent

Een eerlijke toegang tot voldoende water is een fundamenteel mensenrecht. Water is naast bron van leven en binnen de natuurlijke grenzen ook de hefboom tot economische en sociale ontwikkeling, waardoor ook kansarme groepen voor hun eigen groei kunnen instaan.

In 2018 werkte Join For Water met 36 partners en had een omzet van bijna 6 miljoen EUR waarmee meer dan 40.000 mensen toegang kregen tot drinkwater, meer dan 30.000 tot sanitaire voorzieningen en bijna 2.000 mensen water voor de landbouw. De meerjarenbudgetten stellen een omzet van afgerond 8 miljoen EUR voorop.

Het team telt een zeventigtal medewerkers, waarvan er een twintigtal opereren vanuit de hoofdzetel in Gent en een vijftigtal in 4 regionale teams in de partnerlanden.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de voorbereiding van de strategische processen binnen de organisatie.

Het takenpakket en verantwoordelijkheden omvatten :

* Dagelijkse leiding van de organisatie, zowel in Gent als in de verschillende regionale teams in partner landen; leiden, motiveren en enthousiasmeren van de collega-medewerkers om hun potentieel ten volle te kunnen inzetten

* Voorbereiding van het algemeen beleid, evaluatie van de huidige strategie en ontwikkeling van nieuwe strategieën; allocatie van middelen

* Communiceren van de visie aan en dialogeren met de Raad van Bestuur en strategische adviescomités

* Zorgen voor de realisatie van de strategie van de organisatie, binnen een coherent ondernemingsplan en in lijn met de sociale en ontwikkelingsdoelstellingen; specifiek omvat dit de leiding van de implementatie van de huidige strategie,- en veranderingsprocessen die nodig zijn in een continu veranderend landschap

* Verantwoordelijkheid dragen voor het personeelsbeleid

* Verzekeren van de financiële gezondheid van de organisatie, met aandacht voor de continuïteit en de groeikracht van de organisatie

* Vertegenwoordigen van de organisatie naar financiers, stakeholders en breed publiek

* Verder uitbouwen en dynamiseren van een netwerk van nationale en internationale partners

Hij/zij voert deze taken uit in nauw overleg met het Directiecomité, en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

Gevraagd profiel

De Algemeen Directeur is een warme en open persoonlijkheid die vanuit een grote menselijke bewogenheid gemotiveerd is om op professionele wijze een specifieke bijdrage te leveren aan de ontwikkelingsdoelstellingen en de missie van Join For Water https://www.joinforwater.ngo/nl/visie-en-missie. Uw persoonlijke overtuigingen en waarden sluiten nauw aan bij deze waarvoor Join For Water staat. U bent bereid regelmatig te reizen naar de verschillende regio's.

U beschikt over volgende ervaringen en vaardigheden:

* Ervaring in een leidinggevende functie en met change management (veranderingsprocessen)

* Affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en/of werkervaring met ontwikkelingslanden

* Sterk financieel inzicht op gebied van budgettering, opvolgen bestedingen en interpretatie van boekhoudkundige verwerking

* Netwerker met contacten in en buiten de water en/of ontwikkelingssamenwerking sector

* Kennis hebben van uitwerken en implementeren van een personeelsbeleid

Specifieke vaardigheden:

* Een team professionals kunnen leiden, motiveren, enthousiasmeren en doelstellingen laten stellen en laten behalen – dit alles in een multiculturele omgeving

* Een change managementproces in goede banen leiden

* Vlotte kennis van de werktalen binnen Join For Water: Nederlands, Frans, Engels; kennis van Spaans is een pluspunt

* Kennis van officesoftware

De volgende competenties zijn belangrijk

* Communicatief, creatief en flexibel

* Correct en oprecht in de omgang met de medewerkers

* Evalueren, coachen en waarderen van medewerkers

Strekt tot aanbeveling:

* Inzicht in de sleutelelementen en kennis van de processen die zorgen voor een duurzaam watergebruik en –beheer'

* Kennis van financieringsbronnen in de sector in binnen- en buitenland, inzicht in fondsenwerving in België en Europa en/of commerciële ervaring

Ons aanbod

* Een uitdagende functie binnen een gemotiveerd team en met een internationale context

* Verloning en kostenvergoeding zijn competitief binnen de sector

* Voltijds contract voor onbepaalde duur

* U werkt op de hoofdzetel van Join For Water te Gent, bereikbaar met tram en bus en op wandelafstand van het station Gent-Sint-Pieters

* Glijdende werkuren en thuiswerk zijn mogelijk

* Een spoedige indiensttreding, bij voorkeur voor maart 2020

* U vindt een job die zin heeft en geeft, in functie van idealistische maar professioneel uitgebouwde doelstellingen

Informatie en kandidaatstelling

Meer info over Join For Water via de website https://www.joinforwater.ngo/nl en rechtstreeks bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw Antonique Koning.

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van motivatiebrief en CV en onder vermelding van minimaal 2 referenties stuurt u via e-mail naar antonique.koning@joinforwater.ngo (met referentie "Algemeen Directeur Join For Water"). De uiterste inzenddatum is vrijdag 29 november 2019.

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend bij onze aanwerving, ongeacht hun geslacht, afkomst, leeftijd, sociale achtergrond of handicap.

Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld.

 

 
Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Verloning en kostenvergoeding zijn competitief binnen de sector
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij antonique.koning@joinforwater.ngo
    met referentie "Algemeen Directeur Join For Water"
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Join For Water
Flamingostraat 36
9000  Gent