Jongerenwerker Project R

Cocon-Vilvoorde is een groeiende organisatie die actief is binnen de Integrale Jeugdhulp. Wij bieden een breed scala aan mobiel, ambulante trajecten aan voor gezinnen in het kader van opvoedingsondersteuning en dit in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. Wij hebben twee afdeling: afdeling voor Contextbegeleiding en afdeling Crisishulp aan Huis.

Binnen Cocon hebben we sinds 2015 het Project R lopen in kader van de thematiek rond 'radicalisering'. We beschouwen alle jongeren alszijnde 'Van Ons' ongeacht hun achtergrond of wat ze op hun kerfstok hebben. Sedert 2015 zijn wij lokaal actief om jongeren op een positieve wijze opnieuw aansluiting en perspectief te geven.

We wensen lokaal dicht bij kwetsbare jongerengroepen te staan en daar te kunnen inspelen waar noden zich stellen: door sociale actoren rond een jongere te verbinden, professionals te sensibiliseren, aanwezig te zijn waar jongeren zich vertoeven en een gerichte interventie/begeleiding te bieden.

Voor meer informatie over Project R - check onze website

• Korte Omschrijving :
De jongerenwerker geeft mee gestalte aan de uitwerking van het Project R. Hij verzorgt de coaching van individuele jongeren (en hun gezinnen) door het oppakken van kortdurende vraagstukken/trajecten, het toeleiden naar passende hulpverlening en indien noodzakelijk het langduriger contact onderhouden tot passende hulp gevonden is. Hij werkt nauw samen met de projectverantwoordelijke het project verder inhoudelijk, methodisch en praktisch uit. Hij rapporteert en signaleert ook tijdig aan de projectverantwoordelijke de nodige uitdagingen en vorderingen in de gemaakte eigen/gezamenlijke plannen.
De jongerenwerker maakt mee deel uit van het team Contextbegeleiding en zal als inwerking in eerste instantie mee enkele 'standaard'-gezinsbegeleidingen aan huis (mee) verzorgen, met reeds specifieke aandacht voor de beoogde doelgroep. Na de inwerkingsperiode worden ook gezinnen specifiek binnen de thematiek van het Project R toebedeeld. De aangeboden hulp kan vrijwillig of onder gedwongen karakter (parket, jeugdrechtbank) voltrokken worden. De kerndoelgroep betreft jongeren van 0j – 25j met hoog risicogehalte inzake 'radicalisering' en (zelf)destructief criminogeen gedrag.
De begeleiding kan plaatsvinden in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde; met bijzondere aandacht voor de regio Vilvoorde.
Een voltijdse caseload bestaat uit een mix van individuele trajecten, actieve inzet in netwerkverbanden en gezinsbegeleidingen (al dan niet in duo-begeleiding).

• Competenties :

• Zicht op de sector van de Jeugdhulp (pluspunt) .
• Inzicht in verontrustende situaties.
• Communicatief (professionele rapportage en weten hoe bepaalde gesprekstechnieken met de doelgroep te hanteren volgens de situatie).
• Positieve en optimistische instelling/inborst.
• Weten hoe om te gaan met groepen/groepscultuur.
• Kennis/vaardigheid met betrekking tot werken met kinderen, jongeren en gezinnen (pluspunt).
• Ervaring binnen de Jeugdhulpverlening is een pluspunt.
• Kan een concreet plan opmaken en uitwerken, afspraken maken en nakomen.
• Een initiatiefrijke en betrouwbare persoonlijkheid die zelfstandig kan werken.
• Kennis van Islam.
• Meertaligheid (Frans, Arabisch).

• Profiel:
Vereist :
• Minimum diploma hoger onderwijs korte type A1 in een menswetenschappelijke richting (Sociaal Cultureel Werk, Maatschappelijk Werk, Psychologie, Criminologie, ...
• Bereidheid tot avondwerk, volgens de noden van het cliëntsysteem.
• Talenkennis: ARABISCH (goed), FRANS (goed), NEDERLANDS (goed).
• Werkervaring: ervaring of bereidheid tot leren
• In het bezit zijn van een rijbewijs B en een wagen.
• Getuigschrift goed gedrag en zeden - model 2.
Aanbod :
• Contract van bepaalde duur (minimum 1 jaar, met uitzicht op verlenging en omzetting naar onbepaalde duur).
• Tijdregeling: voltijds (38u).
• Salariëring: maandloon, volgens pc 319.01 - loonschaal B1c.
• Maaltijdcheques (invoege bij overgang naar Project R, na positief gelopen traject binnen afdeling Contextbegeleiding)
• Relevante anciënniteit wordt overgenomen.
• Opleidingskansen: interne opleiding, studiedagen, relevante vormingsdagen,...
• Coaching door supervisoren naar inhoudelijke en persoonlijke groei.
• Flexibele arbeidsuren en thuiswerk mogelijk.
Plaats van tewerkstelling : 1800 Vilvoorde, Frans Geldersstraat 21

Het werk aan huis vergt verplaatsingen in heel de regio Brussel-Halle-Vilvoorde

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: barema volgens paritair comité 319.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij bram.de.wit@coconvilvoorde.be
  met referentie vacature Project R
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie
 • 02 253 48 76
Werkgever
Cocon-Vilvoorde vzw
Frans geldersstraat 21
1800  Vilvoorde


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.