juridisch en administratief medewerker

Medimmigrant heeft een vacature met een juridisch (60%) en een administratief (20%) takenpakket. Van deze persoon wordt verwacht dat hij/zij juridisch advies verleent betreffende de medische aspecten van de vreemdelingenwet en de andere medewerkers i.v.m. specifieke projecten/thema’s juridisch ondersteunt. En eveneens de opvolging van personeel en loonadministratie en boekhoudkundige verrichtingen doet.  

 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: barema paritair comité 329
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij secr@medimmigrant.be
    met referentie vacature
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Medimmigrant
Gaucheretstraat 164
1030  Schaarbeek