Jurist (m/v/x)

Ben jij een leergierige, startende Jurist (m/v/x) die sociale grondrechten voor iedereen op duurzame wijze wenst te garanderen? Wil je meevechten om armoede en sociale uitsluiting in al haar dimensies te voorkomen en te bestrijden? Ben jij iemand die gepassioneerd is om onze partners bij te staan in raad en daad ter verdediging van het recht op maatschappelijke integratie en het recht op maatschappelijke dienstverlening? Behoren respect, rechtvaardigheid, solidariteit en samenwerken tot jouw kernwaarden?

Dan ben jij de collega die de POD MI zoekt om onze juridische dienst te versterken.

Over de job:

Je geeft juridisch advies over kwesties relevant voor de POD Maatschappelijke Integratie, voor de OCMW’s, voor collega’s van de POD MI, voor andere publieke diensten en ook voor het Kabinet.

Je draagt bij tot de juridische vertaling van het beleid, d.w.z. het opstellen van wetsontwerpen, reglementen of omzendbrieven met betrekking tot onze materies.

Je behandelt geschillen die ter beoordeling aan een administratieve of gerechtelijke instantie worden voorgelegd, en je geeft juridisch advies over de positie van de POD MI in het geschil.

De job omvat onder andere volgende concrete taken:

 • Je doet aanbevelingen op basis van vragen en adviezen teneinde de wetgeving te verbeteren. In deze context verwerk je het beleid in wet- en regelgeving en doe je aanbevelingen. Je schrijft omzendbrieven om de regels uit te leggen, met name omtrent de Europese wetgeving inzake vrij verkeer en in het kader van de bestrijding van sociale fraude binnen de problematiek van schijnzelfstandigen.
 • Je beantwoordt mondeling en schriftelijk de vragen van OCMW's, collega’s van de POD MI, andere openbare diensten en het Kabinet, om hen te helpen bij de interpretatie van de wetgeving.
 • Je verleent wettelijke en juridische ondersteuning aan de projecten van de verschillende diensten van de POD MI.
 • Je schrijft informatiebrochures en FAQ's, introduceert nieuwe thema’s op de POD MI website en evalueert de inhoud in termen van wettigheid, duidelijkheid en transparantie om de burger naar behoren te informeren.
 • Je behandelt de geschillendossiers zodanig dat deze volgens de wettelijke vormvereisten worden afgehandeld en dat ze worden onderbouwd met correcte juridische argumenten, eventueel in samenwerking met de aangewezen advocaten.
 • Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, om de laatste ontwikkelingen op te nemen in adviezen, conclusies of memories.
 • Je ontwikkelt een uniforme administratieve procedure voor gevestigde of terugkerende rechtspraak om te komen tot een uniforme interpretatie van wetten en besluiten.

Gedragsgerichte competenties:

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.

Technische competenties:

 • Je hebt een goede kennis van de materies met betrekking tot de fundamentele rechten gelinkt aan de maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke integratie en de mensenrechten.

Vereist diploma: Je dient een diploma van Master in de rechten of een doctor in de rechten te hebben

Niet vereist, wel een troef:

Je functioneert goed in een tweetalige werkomgeving.

Je hebt grondige kennis van MS Office (Word, Excel, Outlook)

 

Over ons:

De POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid houdt zich bezig met het uitwerken, uitvoeren en evalueren van een inclusief federaal beleid voor sociale integratie dat de fundamentele sociale grondrechten voor iedereen op een duurzame wijze garandeert. Aldus draagt de POD MI bij tot het ontwerp van de regelgeving, hij informeert en adviseert zijn doelpubliek en partners over de maatregelen en acties en beheert de financiële stromen, verbonden aan de maatschappelijke integratie (vooral leefloon en sociale hulp).

 

Wij bieden:

Startbaanovereenkomst voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Verloning op niveau A1 : minimum aanvangswedde van 37.346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Let op, de kandidaat moet jonger zijn dan 26 jaar op het moment van indiensttreding.

 

Andere voordelen:

 • beschikken over een laptop
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • allerlei sociale voordelen
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • structureel telewerk
 • forfaitaire vergoeding telewerk (20€)
 • 26 dagen verlof per jaar
 • glijdende werkuren in een 38-uren week

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Solliciteren:

Dien je kandidatuur in ten laatste op 16 september 2019 aan de hand van een cv en motivatiebrief.

Mail naar MI.HRM@mi-is.be(link sends e-mail).

 

Meer weten?

Over de jobinhoud: Melanie Pool, Attaché Juridische dienst, Melanie.Pool@mi-is.be(link sends e-mail)

Over werken bij de POD MI: Caroline Derde, attaché HR, Caroline.Derde@mi-is.be

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Minimum €37346,97 (bruto jaarsalaris)
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij MI.HRM@mi-is.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Kruidtuinlaan 50
1000  Brussel