JURIST (M/V/X) voor een wervingsreserve

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang (opvangwet van 12 januari 2007 op de opvang van asielzoekers en van andere categorieën van vreemdelingen). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil rekruteert een

JURIST (M/V/X) voor een wervingsreserve

Referentienummer: 20191126/99141/031

Functie

 

Doel van de functie:

 

U draagt bij aan de activiteiten van de dienst Juridische zaken en biedt de nodige juridische steun aan de werking van de organisatie. U draagt bij tot de uitvoering van de strategische doelstellingen en de uitvoering van de opdracht van de organisatie.

Context van de functie:

 

U werkt op de dienst Juridische zaken, in een team bestaande uit zes personen: een dienstverantwoordelijke, een senior jurist (waaraan u), drie juristen, een administratief assistente en eventuele stagiaires.

De dienst Juridische zaken maakt deel uit van de Directie Beleidsondersteuning. U zal samenwerken met de andere afdelingen van deze directie (Kwaliteit, Data en Analyse, Studie en beleid,..) en met medewerkers van andere directies van het Agentschap.

Uw voornaamste taken zijn:

 

w  Bijdragen tot de ontwikkeling en de toepassing van het recht betreffende de opvang van verzoekers om internationale bescherming en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

w  Deelnemen aan het beheer van geschillen met betrekking tot het recht op materiële opvang.

w  Nota's opstellen en juridisch advies geven in verschillende rechtsdomeinen om de organisatie en haar partners te ondersteunen.

w  Bijdragen aan het opstellen van de nodige interne richtlijnen om de toepassing van de wetgeving te garanderen.

w  De collega's actief informeren en ondersteunen (problemen aankaarten en oplossingen aanreiken, advies geven in bepaalde dossiers).

w  Juridische opleidingen geven voor de medewerkers op het terrein.

Plaats van tewerkstelling: FEDASIL - Kartuizersstraat 21 – 1000 BRUSSEL.

Profiel

 

U hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma, vaardigheden en ervaringen:

 •   U bent houder van een master/licentiaat (universitair niveau in de rechten).
 •   Een eerste professionele ervaring is gewenst, bij voorkeur op het vlak van migratie, publiek recht, administratief of sociaal recht.
 •   U hebt een goede kennis van de opdracht van Fedasil en de asielinstanties.
 •   U kent de standaard softwarepakketten (Internet, Word, Excel, Power Point) en bent bereid om andere specifieke tools te gebruiken (Jurifed).
 •   U hebt een goede actieve kennis van het Frans en de juridische terminologie in het Frans.
 •   U hebt een praktische kennis van het Engels.
 •   U bent flexibel, dynamisch en proactief.
 •   U houdt van teamwerk.

Aanbod

 

 •   Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (38 uur/week).
 •   De gewenste datum van indiensttreding is januari 2019.
 •   Geïndexeerd bruto maandloon volgens het barema dat van toepassing is voor niveau A1 en in functie van alle relevante nuttige ervaring (voor meer informatie, raadpleeg www.fedweb.be) vanaf 3112€.
 •   26 verlofdagen op jaarbasis (in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
 •   Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.
 •   Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen.
 •   Maaltijdcheques.
 •   Voordelen en interessante offertes dankzij de Fed+ kaart.
 •   Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.  
 •  Veel mogelijkheden tot opleiding (te volgen tijdens de werkuren).

Kiezen voor Fedasil betekent kiezen voor een boeiende multiculturele werkomgeving. Via onze missie bevinden we ons in de kern van de samenleving, van de buurtproblematiek tot het internationaal niveau.

 

Hebt u zin om te solliciteren?

 

Dien uw kandidatuur tegen uiterlijk 22/12/2019 door het sollicitatieformulier in te vullen op www.fedasil.be.

Opdat uw kandidatuur in overweging te nemen moet bij uw sollicitatie de volgende documenten zitten:

 •   een motivatiebrief.
 •   een gedetailleerd CV (om de academische vereisten en uw ervaring te evalueren).
 •   een kopie van het vereiste diploma.

 

 

Buitenlands diploma

 

Indien het vereiste diploma voor de functie in het buitenland behaald werd, moet u een gelijkstelling van uw buitenlands diploma toevoegen. Voor meer informatie, raadpleeg de website in verband met de gelijkstelling van diploma's. https://www.naricvlaanderen.be/

De kennis van het Nederlands

 

Indien u uw diploma in een andere taal hebt behaald dan de taal waarvoor u wenst te solliciteren, moet u om te worden aangeworven in deze functie, beschikken over het taalcertificaat artikel 7, het examen grondige kennis van het Nederlands georganiseerd door Selor. Gelieve dit attest bij uw kandidatuur toe te voegen. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

 

Als u weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. In principe moet u een blanco strafblad hebben, dit wordt gecontroleerd door de selectieverantwoordelijke.

U moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en over de vereiste werkvergunningen beschikken. Indien u geen Belgisch staatsburger bent, moet u de gepaste documenten voorleggen wanneer u weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

 

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet u de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Personen met een handicap

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet u de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

 

Preselectie

 

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw kandidatuursdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig).

Alleen de kandidaten wiens profiel het best overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek. In functie van het aantal ontvangen kandidaturen, behoudt de selectiecommissie zich het recht voor om het aantal weerhouden kandidaten te beperken.

 

Selectie

 

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een (of meerdere) selectiegesprek(ken) die in de loop van de maand december 2019 gehouden worden. De contactgegevens van de weerhouden kandidaten die niet geselecteerd werden zullen gedurende een jaar bijgehouden worden in een werfreserve voor alle types van arbeidsovereenkomsten. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hector ZANVO (selectieverantwoordelijke).   Per mail hector.zanvo@fedasil.be  .

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Werkgever

Kartuizersstraat 21
1000  Brussel