Jurist Stafmedewerker thema schulden

 • Je bemant de juridische helpdesk binnen SAM waar de OCMW’s en CAW’s met een erkenning schuldbemiddeling om juridisch advies kunnen vragen meestal m.b.t. de gegrondheid van een schuld en/of procedurele aspecten van schuldinvordering en/of de collectieve schuldenregeling. 

 • Je volgt diverse wetgeving en rechtspraak op die relevant is voor schuldbemiddelaars van het werkveld. 

 • Je redigeert duidelijke teksten over juridische materies die ook vlot te begrijpen zijn voor niet-juristen om deze te verspreiden via elektronische nieuwsbrieven en/of op websites. 

 • Je staat in voor het actueel en correct houden van de juridische informatie die voor particulieren bedoeld is en terug te vinden op www.eerstehulpbijschulden.be.  

 • Je bent in staat om initiatiecursussen over de schuldenproblematiek te geven aan personen en organisaties die geen of zeer beperkte kennis hebben over schuldinvordering en budget- en schuldhulpverlening maar die er wel mee te maken krijgen in hun dagdagelijkse werk (bv. debiteurenbeheerders van ziekenhuizen) om hen te sensibiliseren en zodat ze sneller en gerichter personen kunnen doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening.  

 • Je participeert in de redactieraad van het Handboek Schuldbemiddeling en het Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling en je wordt correspondent voor het Tijdschrift voor Beslag- en Insolventierecht. 

 • Je onderhoudt een netwerk met relevante stakeholders (bv. de overleggroep binnen SAM bestaande uit vertegenwoordigers van Vlaamse OCMW’s en CAW’s met een erkenning voor schuldbemiddeling, de koepel van de Brusselse en Waalse schuldbemiddelingsdiensten, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders…). 

 • Je ontvangt en verwerkt signalen van het werkterrein, die via de juridische helpdesk toekomen, die gemeld worden door andere stakeholders… en vertaalt deze zo nodig in acties gericht op beleidsbeïnvloeding. 

 • Je verricht beleidswerk m.b.t. het thema schulden op diverse niveaus (bv. overleg met het kabinet van een bevoegde minister, deelname aan een parlementaire hoorzitting, mee uitwerken van beleidsaanbevelingen door het Platform Dag Zonder Krediet …) en door tussenkomsten in de pers en media. 

 • Je denkt met andere juristen binnen SAM mee na over juridische kwesties die niet per se ook het thema ‘schulden’ beslaan (bv. de organisatie van eerstelijns rechtshulp in Vlaanderen).

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij solliciteren@samvzw.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
SAM, Steunpunt Mens en Samenleving
Vooruitgangstraat 323
1030  Schaarbeek