Kind en Gezin boekhouder team financieel beheer

Kind en Gezin wil op korte termijn 1 betrekking van deskundige, functie Boekhouder contractueel invullen met een wervingsprocedure in de rang B1 via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt in combinatie met horizontale mobiliteit.

Als Boekhouder sta je in voor diverse vakinhoudelijke activiteiten inherent aan de boekhouding. Je bereidt deze voor en voert deze uit volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en procedures met als doel aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te leveren

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je beschikt over een diploma bachelor Boekhouding.
 • Je beschikt bij voorkeur over minstens 2 tot 3 jaar relevante beroepservaring.

Voor deelname via horizontale mobiliteit:
Je werkt als contractueel personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met de rang B1 of een hogere rang dan B1. Ook in dit geval, moet je beschikken over het hoger vermeld diploma.

Je wordt contractueel aangeworven als Boekhouder met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met de bijhorende salarisschaal B111.

Via horizontale mobiliteit:
-de kandidaat bevindt zich in de administratieve toestand van dienstactiviteit;
-de kandidaat moet binnen de 3 maanden na de selectiebeslissing de functie opnemen;

Voor het berekenen van het nettoloon kan de kandidaat surfen naar www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator.

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door ten laatste op 01/03/2020 te solliciteren via de jobsite van Opgroeien.

Je gaat op de website van Opgroeien naar de rubriek Werken voor Opgroeien en klikt op de selectieprocedure van je keuze.

 • Klik op de knop onderaan de vacaturepagina om te solliciteren
 • Vul je gegevens in of meld je aan en actualiseer je gegevens
 • Voeg je diploma toe als bijlage
 • Verstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op 'Solliciteren'.

Indien je geen bevestigingsmail ontvangt is je kandidatuur niet geregistreerd in ons systeem e-recruitment. In dit geval moet je vóór het verstrijken van de sollicitatietermijn contact opnemen met HR op het telefoonnummer 02 533 13 06.

Bijkomende informatie over de functie-inhoud kan je bekomen bij Rudi Van Nieuwenhove op het nummer 0496/59 15 19 of via mail rudi.vannieuwenhove@kindengezin.be

Bijkomende informatie over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden kan je bekomen bij Ilse De Schamphelaire, Selectieverantwoordelijke, op het nummer 0499/99 60 62 of via mail: ilse.deschamphelaire@kindengezin.be.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Agentschap opgroeien (Kind en Gezin)
Hallepoortlaan 27
1060  Brussel


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.