Kindbegeleider buitenschoolse groepsopvang C1-C2 /D1-D2-D3

We zoeken nieuwe collega’s voor de buitenschoolse groepsopvang. Binnen of buiten? We maken elke dag en overal plezier, samen met én voor de kinderen. We zoeken enthousiaste medewerkers die willen werken in een speelse, plezante en kindvriendelijke omgeving, kortom een job vol plezier. Ben je niet bang om mee te ravotten en daarna terug structuur te brengen in het spontane verloop van de opvang. Schrijf je dan snel in! Geen dag zal hetzelfde zijn!

Op dinsdag 1 oktober 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

-        Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractueel)

-        je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire)

-        je bent van onberispelijk gedrag

-        je geniet de burgerlijke en politieke rechten

-        je bent lichamelijk geschikt voor de functie

-        je slaagt voor de selectieproeven

Bijkomende aanwervingsvoorwaarde waaraan je moet voldoen 1 jaar na indiensttreding:

Voor kindbegeleider C12:

-       Kindbegeleider : diploma of getuigschrift dat door Kind en Gezin wordt erkend voor subsidiëring (MB 03-03-2010).

Voor kindbegeleider D123 :

-       Certificaat begeleider kinderopvang in het volwassenenonderwijs (certificaat erkend door Kind en Gezin) of certificaat begeleider buitenschoolse opvang in het volwassenenonderwijs (certificaat erkend door Kind en Gezin).

Kandidaten die bij indiensttreding niet over het gevraagde diploma/getuigschift beschikken, zijn verplicht om binnen de periode van 1 jaar een getuigschrift tot kindbegeleider buitenschoolse opvang te behalen. Indien zij de door het bestuur voorgestelde opleiding volgen, komt het bestuur tussen in de kosten van de opleiding. Volgen zij een andere opleiding of de opleiding bij een andere organisatie, dan zal het bestuur niet tussenkomen in de kosten.

Interesse?

Schrijf je in tot en met dinsdag 1 oktober 2019 op www.sint-niklaas.be of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een
kopie van je diploma/getuigschrift + cv en motivatiebrief t.a.v.  adjunct algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer info en specifieke voorwaarden, kijk op www.sint-niklaas.be of vraag de infobundel op: vacatures@sint-niklaas.be of 03 778 31 25.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Grote Markt 1
9100  Sint-Niklaas