kinderbegeleider - bepaalde duur

ls kinderbegeleider organiseer je het groepsgebeuren in een kindgroep. Je zorgt op een respectvolle en efficiënte manier voor de kinderen in je kindgroep zowel op het gebied van de verzorging als op het gebied van de psychomotorische, taal- en emotionele ontwikkeling.
 
Je biedt kwaliteitsvolle kinderopvang in een multiculturele omgeving en bent het uithangbord van de kinderdagverblijven van Zorg Leuven. Je communiceert met ouders over de ontwikkeling en het dagelijks verloop in het kinderdagverblijf en thuis. Je draagt bij tot een sterke teamwerking. Je bent flexibel inzetbaar in de verschillende kinderdagverblijven van Zorg Leuven (de Girafant, Heuvelhof en De Ketteflet).

Bekijk de informatiebrochure op onze webpagina www.zorgleuven.be/vacatures

 

Welk profiel zoeken we?

 • Je werkt graag met kinderen (baby’s en/of peuters) en staat open voor de Reggio Emilia-pedagogiek
 • Je bent zorgzaam, communicatief en vlot in sociale contacten
 • Je hebt een diploma of kwalificatiebewijs erkend door de minister, waarmee je conform de richtlijnen van Kind en Gezin kan werken als Kinderbegeleider (zie onze informatiebrochure)
 • Je bent bereid om in een flexibele uurregeling te stappen (werkuren tussen 6u24 en 19u00) .

Wat bieden we je aan?

 • Contract bepaalde duur van minstens 3 maanden of vervangingsovereenkomst. 
 • Je startloon is afhankelijk van je anciënniteit. Anciënniteit opgebouwd in de publieke sector neem je onbeperkt mee, relevante privéanciënniteit wordt beperkt tot 10 jaar. De functie is ingeschaald op niveau C1-C2:
 • Loon van minimum € 1852.51 bruto per maand o.b.v. 0 jaar anciënniteit.
 • Loon van minimum € 2091.77 bruto per maand o.b.v. 5 jaar anciënniteit.
 • Loon van minimum € 2255.83 bruto per maand o.b.v. 10 jaar anciënniteit.
 • Wat zijn de vereisten (toelatings- en aanwervingsvoorwaarden)?

 • Bij je indiensttreding bezorg je ons een recent uittreksel model 2 uit het strafregister. Het uittreksel mag op dat moment niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie. Voor indiensttreding vindt er een medisch onderzoek plaats.
 • Je beschikt over het gevraagde diploma en/of de ervaring.
 • Je slaagt voor een vergelijkende selectieproef.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • Hoe solliciteren?

  Solliciteren doe je online met:

 • Nederlandstalige motivatiebrief
 • Uitgebreid Nederlandstalig CV
  Beschrijf duidelijk je ervaring in het werken met baby’s, peuters en/of kleuters
 • Kopie van vereiste diploma
 • Je diploma of kwalificatiebewijs erkend door de minister, waarmee je conform de richtlijnen van Kind en Gezin kan werken als Kinderbegeleider .

  Na het doornemen van je geldige kandidatuur, nodigen we je uit voor een selectiegesprek. Je ontmoet dan een verantwoordelijke van de kinderdagverblijven van Zorg Leuven en een deskundige werving.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

A. Vesaliusstraat 47/1
3000  Leuven