KINDERBEGELEIDER (m/v)

De vzw Sint-Goedele Brussel zoekt voor  kinderopvanglocatie Scheutje, Ninoofsesteenweg 337 te Anderlecht een deeltijdse kinderbegeleider in een vervangingscontract voor 80%.

Je kerntaken zijn:

Pedagogische en verzorgkundige ondersteuning bieden aan kinderen tussen 0 en 3 jaar oud; Rapporteren aan teamgenoten en ouders; Je bent verantwoordelijk voor een eigen groepje.

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES

Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen,...); Het kind wassen en verzorgen; De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden; Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding; Spelactiviteiten organiseren. Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten; Het gedrag en de evolutie van het kind observeren. De ouders, familie en leerkrachten informeren; Werken met kinderen: zuigelingen van 0 tot 3 jaar; Opvolggegevens van de betrokkene registreren, informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel; Kunnen omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's; Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst; Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen; Werken volgens sociale en ethische normen; Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven.

PROFIEL

In het bezit zijn van model 2, goed gedrag en zeden.

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES

Leervermogen hebben; Samenwerken als hecht team; Klantgerichtheid; Regels en afspraken nakomen; Plannen (= ordenen); Zelfstandig werken; Omgaan met stress; Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit); Contactvaardig zijn; Creatief denken (Inventiviteit); Zin voor nauwkeurigheid hebben; Resultaatgerichtheid.

VEREISTE STUDIES

TSO 3de graad Gezondheids- en welzijnswetenschappen

BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar

TSO 3de graad Sociale en technische wetenschappen

TALENKENNIS

Nederlands (goed)

AANBOD

Je komt terecht in een nieuw dynamisch en enthousiast team: Volledige terugbetaling van verplaatsingen met het openbaar vervoer.

CONTRACT

tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

contract van bepaalde duur met ingang van 15 april 2019

voltijds: 38 uren/week te presteren in 5 dagen

WERKERVARING

geen ervaring

PLAATS VAN TEWERKSTELLING

Ninoofsesteenweg 337, 1070 Anderlecht

WAAR EN HOE SOLLICITEREN?

Via e-mail: scheutje@sint-goedele.be

Per brief: Ninoofsesteenweg 337, 1070 Anderlecht

Per telefoon: 0241100 81

Contact: Karen Verkens

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij karenverkens@sint-goedele.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Kinderopvanglocatie Scheutje
Ninoofsesteenweg 337
1070  Anderlecht