Kinderwerk(st)er met staffunctie

Buurtwerk ’t Lampeke vzw zoekt voltijdse stafmedewerker/kinderwerker (V/M)
in een contract van onbepaalde duur.
 
Buurtwerk ’t Lampeke (www.lampeke.be) is een buurtwerking in de Ridderbuurt te Leuven. We zetten prioritair in op het bestrijden van kansarmoede, het toekennen van grondrechten,
het versterken van de leefbaarheid in de buurt en de tewerkstelling van kansengroepen. Wij verlenen hoop aan mensen die maatschappelijk worden uitgesloten en werken samen aan een maatschappij waarin elke mens een waardevolle plaats heeft (www.hoopverlening.be).
De werking heeft verschillende werkplekken in de Ridderbuurt. Iedereen is er welkom en kan
er terecht met al zijn of haar kleine en grote vragen. De werking biedt een gezellige plek en diverse activiteiten aan voor alle leeftijden. Tegelijk ontwikkelen we van onderuit tal van projecten en verrichten we – in samenwerking met tal van partners - beleidswerk op lokaal en Vlaams niveau.
 
Buurtwerk ’t Lampeke bestaat uit dagopvang de Wurpskes, kinderwerking Fabota, jongerenwerking den Tube en buurthuis ‘t Lampeke. Deze stafmedewerk(st)er wordt
tewerkgesteld in kinderwerking Fabota.
 
De kinderwerking richt zich naar alle kinderen tussen 2,5 en 14 jaar (kleuter- en lagere school).
Er is een naschoolse werking, woensdagnamiddagactiviteiten en een vakantiewerking. Fabota biedt een waaier van activiteiten en projecten aan: allerlei soorten spel, (leren) fietsen, circus, percussie, kleuter- en kinderkamp, voetbal, werken met boeken en leesplezier (www.lezenisleuk.be) … Ook de ouders hebben een centrale plek in de werking en kunnen er met hun vragen terecht. Er wordt met kinderen en ouders gewerkt rond verschillende maatschappelijke thema’s/grondrechten (www.overbruggen.be): gezondheid, duurzaamheid, cultuur, sport, huisvesting, werk, onderwijs …
takenpakket stafmedewerker/kinderwerker middengroep (V/M)
 
Focus 1: organisatie van de groepswerking met de kinderen van de middengroep (6-9 jaar)
Je bent de verantwoordelijke van de werking van de middengroep. Dit zijn de kinderen van 6-
9 jaar. Jij organiseert en stuurt het kleine team van medewerkers. Naast jou gaat het om 2
personeelsleden, vrijwilligers en stagiairs. Jij ondersteunt, begeleidt en stuurt dit team in overleg met de verantwoordelijke van de kinderwerking.
Je leidt deze vergaderingen, organiseert de voorbereidingen van de activiteiten en volgt het welbevinden van de kinderen binnen deze groep op. Je ontwikkelt, ondersteunt en geeft mee vorm aan de pedagogische kwaliteit van het
activiteitenaanbod en de aangeboden begeleidershouding vanuit de visie van buurtwerk ’t Lampeke.
Je begeleidt binnen dit team ook diverse stagiairs: stagegesprekken – en ondersteuning, contacten met school, inhoudelijke verslaggeving en alle bijhorende administratie.
Vacature stafmedewerker/kinderwerker (M/V) buurtwerk ’t Lampeke, december 2018 Blz.2
Focus 2: werken en spelen met de kinderen
Het begeleiden van (activiteiten met) kinderen tijdens de naschoolse werking, de woensdagnamiddagen en de schoolvakanties. Het voorbereiden van activiteiten en het
samenwerken in een groter team horen hier ook bij.
Als stafmedewerker sta je volledig mee in de praktijk met de kinderen. Je speelt en begeleidt actief mee tijdens de kind-uren.
Focus 3: mee draaien en/of verantwoordelijkheid binnen het projectwerk van de kinderwerking
In kinderwerking Fabota zijn er heel wat projecten: circus, percussie, fietsen, groene vingers,
koor … Het is de bedoeling dat je mee je schouders zet onder één van deze projecten en op
termijn, indien nodig en haalbaar, ook de verantwoordelijkheid van dit project op je neemt.
Focus 4: zorg voor de context van kwetsbare kinderen en hun gezin
Buurtwerk ’t Lampeke/kinderwerking Fabota richt zich naar gezinnen binnen armoede en sociale uitsluiting. Dit wil zeggen dat er extra aandacht is voor het aanbieden van een veilige
en warme plek voor kinderen en hun ouders. Als  stafmedewerker is het jouw verantwoordelijkheid om de zorg voor deze kinderen op een kwaliteitsvolle manier te
realiseren, samen met jouw team. Je bent voor deze kinderen en gezinnen ook brugfiguur (www.overbruggen.be). Je maakt mee de verbinding tussen kind, ouder, werking en alle betrokken externe partners. Concreet kan dit inhouden: we leggen de focus bij de ouders op talenten en krachten van het kind, we bieden aan om mee op oudergesprekken te gaan, er is overleg bij crisismomenten, we creëren een vertrouwensband met en tussen ouders en externe partners …
Het is tenslotte ook jouw verantwoordelijkheid om – in het kader van kwaliteitsvolle en duurzame ondersteuning - in dialoog te gaan en de verbinding te maken met de rest van de
kinderwerking/buurtwerk (zie focus 5).
Focus 5: functioneren binnen het grotere geheel van kinderwerking Fabota/buurtwerk ’t Lampeke
Als stafmedewerker neem je actief deel aan teamvergaderingen van de kinderwerking en zorg
je voor inhoudelijke signalen en kwaliteit vanuit de middengroep. Je zoekt ook constructief
mee naar oplossingen voor andere leeftijdsgroepen, deelt je expertise en springt in, in overleg
en waar nodig. Bij collectieve (inhoudelijke) acties binnen de kinderwerking/buurtwerking draag je, in overleg,
mee de verantwoordelijkheid. Als stafmedewerker kan je ook ingezet worden om de organisatie te vertegenwoordigen in
extern overleg of vergaderingen. Dit gebeurt in nauw overleg met de verantwoordelijke van de werking.
 
Specifieke voorwaarden
- kennis rond armoede en sociale uitsluiting bij kinderen en gezinnen
- specifieke ervaring in het jeugdwerk met focus op maatschappelijke kwetsbaarheid
- Ervaring in het leiden van teams is een meerwaarde
- Een duidelijke motivatie en keuze om met kinderen en hun ouders te werken
- Werken tijdens de kleine en grote schoolvakanties
- Jaarlijks verlof valt in de grote vakantie (juli of augustus, in overleg)
- sporadisch werken in het weekend
- een sterke kennis van de Nederlandse taal (spreken en schrijven) is noodzakelijk
- een vlotte pen hebben voor het schrijven van relevante verslaggeving
- bij voorkeur in (de omgeving van) Leuven wonen
 
Wij bieden
- voltijds contract van onbepaalde duur
- Verloning binnen PC 329, barema B1c.
- Relevante anciënniteit wordt geteld met een max. van 5 jaar
- Een veelzijdige en uitdagende job
- Een dynamische en groeiende organisatie binnen een maatschappelijk actueel en relevant gegeven
- Mogelijkheden tot het volgen van vorming en opleiding
- Een tewerkstellingsplaats in Leuven
Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: pc 329 barema B1c
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij mia@lampeke.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
kinderwerking Fabota
Riddersstraat 33
3000  Leuven