Lector R-K godsdienst

LECTOR R-K GODSDIENST

voor de lerarenopleidingen kleuteronderwijs (65%) en secundair onderwijs (20%)

 
Referentienummer OKO/OSO/2018/12/01
Uiterste sollicitatiedatum 16/12/2018
Opdrachtgrootte 85%
Statuut Gemengd: 35% onderwijzend personeel/interim (vervangingsopdracht) + 50% contractueel.
Aanstellingsperiode van 7 januari tot 10 juli 2019.
Opleidingsniveau Masteropleiding
Functieomschrijving
 • Je maakt voor 65% van je opdracht deel uit van het team van de opleiding Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs en voor 20% van het team van de opleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. 
 • In beide opleidingen 
 • verzorg je onderwijsactiviteiten; je ondersteunt leerprocessen, beoordeelt en geeft feedback. Je stippelt samen met collega’s doelen uit, bepaalt inhouden en onderwijsaanpak van de opleidingsonderdelen. Voor de start kan je terugvallen op bestaand studiemateriaal. 
 • Voor de opleiding kleuteronderwijs: Je begeleidt studenten in het verwerven van kennis en inzichten, attitudes, vaardigheden en competenties in de opleidingsonderdelen RZL en Rooms-Katholieke godsdienst (dat laatste enkel in het derde jaar van de opleiding).
 • Voor de opleiding secundair onderwijs: Je begeleidt studenten in het verwerven van kennis en inzichten, attitudes, vaardigheden en competenties in het opleidingsonderdeel RZL 1 en Project Katholieke Godsdienst 2.
 • Meer informatie over alle opleidingsonderdelen van de opleidingen vind je in de ECTS-fiches van de resp. opleidingen. 
 • werk je samen met collega’s van de expertisegroep/vakgroep, de leerlijn en het opleidingsteam. 
 • lever je een relevante bijdrage aan de leerlijn levensbeschouwelijke competenties voor de nieuwe opleidingsprogramma’s in de opleidingen kleuteronderwijs en secundair onderwijs.
 • neemt je ook taken in het kader van opleidingsondersteuning op: vergaderingen, examentoezichten, adviesgesprekken met studenten, deelname aan examencommissies, infodagen e.d.m. 
 • In de opleiding kleuteronderwijs 
 • neem je ook de stagebegeleiding op van één groep studenten die stage lopen op eenzelfde school op dinsdag (cf SMART stages). 
 • kan je ook ingezet worden in de switch-opleiding en daartoe sporadisch avondsessies verzorgen op donderdagavond
 • word je voor 20% van je opdracht projectmedewerker in het Project ‘katholieke dialoogschool en lerarenopleidingen’. 
 • Je werkt je in het project ‘katholieke dialoogschool en lerarenopleidingen’ in aan de hand van literatuur en verslagen van het eerste projectjaar. 
 • Je bouwt samen met een collega uit de opleiding secundair onderwijs het project verder uit (projectjaar 2).
 • De meeste vergaderingen met de andere Vlaamse lerarenopleidingen gaan door in Brussel op de zetel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen of in een Vlaamse katholieke hogeschool. Deze momenten worden meestal op maandag gepland (om de 2 à 3 weken).
 • Rapporteer je aan de opleidingscoördinator en de opleidingsdirecteur.
 • In de opleiding secundair onderwijs:
 • ben je actief lid van de werkgroep pastoraal. 
 • rapporteer je aan de vakgroepvoorzitter en de opleidingsdirecteur.
Profiel
 • Je beschikt over een masterdiploma in de theologie of godsdienstwetenschappen. Een lerarenopleiding is voor deze functie noodzakelijk.
 • Je hebt affiniteit met het domein van ontwikkeling en begeleiding van jonge kinderen, gezinnen en goed kleuteronderwijs én met het domein van ontwikkeling en begeleiding van leerlingen in de onderbouw van het secundair onderwijs.
 • Je kan leerprocessen van studenten hoger onderwijs voorbereiden, organiseren en begeleiden, en studenten talentgericht coachen. Vertrouwdheid met het hoger onderwijs is een pluspunt.
 • Je bent een goede communicator, zowel schriftelijk als mondeling. 
 • Je ziet het belang van internationalisering en bent, bij langere aanstelling, bereid om occasioneel te reizen.
 • Je bent een goede projectmedewerker: grondig, stipt en gedisciplineerd nieuwsgierig, maar tegelijk ook creatief in de uitwerking van het project. 
 • Je bent vlot in de Engelse taal. 
 • Je bent zeer vaardig in het gebruik van de courante ICT-toepassingen.
 • In functie van stagebezoeken beschik je over een rijbewijs en kan je over een wagen beschikken. 
Aanbod
 • Aanstelling in salarisschaal 502Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
 • Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht in een dynamische en mensgerichte organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei. Arteveldehogeschool geeft talent kansen.
 • Je werkt in regio Gent.
Meer informatie
 • We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de selectieprocedure. Daarna is feedback mogelijk. 
 • Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met:
 • voor de opleiding kleuteronderwijs: Veerle Martens, opleidingscoördinator, 09 234 88 06.
 • voor de opleiding secundair onderwijs: Ilse Callaert, vakgroepvoorzitter, 0473 85 34 45.
 • Met andere vragen over deze vacature of selectieprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd HRM & professionalisering, 09 234 91 38.
 • De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit. 
 • Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfuncties of kunnen desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures.
 • Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid).
 • Kandideren kan tot 16/12/2018. Kandidaten kunnen voor de einddatum opgeroepen worden voor een gesprek.
Solliciteren voor deze functie
 • Registreer je hier als sollicitant.
 • Ben je al geregistreerd? Meld je hier aan.
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: salarisschaal 502
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie OKO/OSO/2018/12/01
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15
9000  Gent