leden van de Raad van Bestuur (m/v/x)

Oxfam-Solidariteit/Solidarité, is een lid-organisatie van Oxfam International en strijdt tegen onrechtvaardigheid en armoede door humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnevoering. Ter ondersteuning van onze acties lobbyen we bij de Belgische overheid, de bedrijfswereld en het brede publiek.

Wij willen onze raad van bestuur graag uitbreiden met enkele nieuwe leden die hun verfrissende kijk met ons willen delen. Heb je affiniteit met onze activiteiten of een uitgesproken interesse in wat we doen? Heb je de energie en de drive om op vrijwillige basis verandering mee te helpen sturen? Dan hopen we snel iets van je te horen!

De missie:

Als bestuurslid geef je onafhankelijk advies, heb je een brede algemene kennis en breng je ook specifieke vaktechnische inzichten met je mee. Via de raad van bestuur hou je een kritische kijk op de organisatie en help je mee aan de verdere vormgeving van de belangenbehartiging; uiteraard laat je je hierbij leiden door de statuten van de organisatie, die de rechten en plichten van haar medewerkers beschrijven. Je draagt bij tot het vastleggen van de strategische doelstellingen binnen het kader van Oxfam International.

Bestuursleden handelen in het belang van de langetermijnvisie van de organisatie. Een hoge graad van professionaliteit en integriteit vinden we vanzelfsprekend, en uiteraard behoed je je voor belangenvermenging.

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiden en actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen (+/- 10 per jaar).
 • Het uitdragen van de visie, waarden en normen van de organisatie; het evalueren van de bedrijfsvoering en het bewaken van het imago van de organisatie.
 • Een opbouwende kritische blik werpen en durven beslissingen in vraag te stellen, mits het behouden van een objectief en onafhankelijk perspectief.
 • Luisteren naar andermans' mening, je eigen mening bepleiten, gemeenschappelijke interesses identificeren en in staat en bereid zijn een compromis te sluiten.
 • Gezamenlijk genomen beslissingen en keuzes steunen en uitdragen.
 • Actief bijdragen tot het uitbouwen van een 'community' rond de doelstellingen van Oxfam en een ambassadeur zijn.

Jouw ervaring en competenties:

De volgende ervaringen en competenties beschouwen we als significante pluspunten:

 • Je hebt ervaring als leidinggevende in een grotere organisatie of in het domein van beleidsontwikkeling.
 • Je bent vertrouwd met pleitbezorging en beschikt over een uitgebreid socio-politiek netwerk.
 • Je hebt aantoonbaar sociaal engagement en/of werkervaring in de not-for-profitsector
 • Je hebt ervaring met (digitale) communicatie en community building.
 • Je bent vertrouwd met het aansturen en/of begeleiden van (culturele) veranderingsprocessen in een organisatie met een lange en stabiele historiek.
 • Je bent meertalig, Nederlands, Frans en Engels. Elke andere taal is een pluspunt.

Ben jij de persoon die we zoeken?

Bezorg ons je CV (per e-mail naar oxfam@odgersberndtson.be) met daarin ook de eventuele bestuursmandaten die je tot nu toe hebt uitgeoefend. Uiteraard worden alle informatie en correspondentie vertrouwelijk behandeld.

Voor Oxfam zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst of geslacht.

Oxfam engageert zich ertoe om het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen te beschermen en te bevorderen en verwacht van al haar medewerkers en vrijwilligers dat zij dit engagement delen door gemeenschappelijke waarden en een gedragscode (meer info: https://www.oxfam.org/en/explore/how-oxfam-fights-poverty).

Details
 • Vrijwilligerswerk
 • Deeltijds
 • Loon: -
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij oxfam@odgersberndtson.be
  met referentie lid RvB
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Oxfam Solidariteit
Vierwindenstraat 60
1080  Brussel